Sámson László

Sámson László

hulladékkezelési igazgató – FKF

Középiskolai tanulmányaimat az Egressy Gábor Finommechanikai Szakközépiskolában végeztem mint irányítástechnikai műszerész. Érettségi után a Budapesti Hőerőmű Vállalathoz kerültem hőirányítástechnikai műszerészként, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán villamosmérnöki végzettséget szereztem. 1998-ban megpályáztam a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) hőirányítástechnikai üzemvezetői állását, és azóta is itt dolgozom. 2002 és 2005 között új füstgáztisztító rendszert kapott az FHHM, amikor a munkám elismeréseként kineveztek igazgatóhelyettesnek, majd az akkori igazgató nyugdíjba vonulását követően én vehettem át a munkakörét. 2010-ben az FHHM igazgatói feladatai mellé a hulladékkezelés egyéb területei is hozzám kerültek. Gyermekkoromban, amikor a „kukás bácsi” megengedte, hogy az autón lévő kar meghúzásával beürítsem a szemetünket, nem gondoltam, hogy a hulladékból fogok megélni.

Mi egy hulladékkezelési igazgató feladata? Egy mondatban: a Budapesten begyűjtött 700 000 tonna hulladék szakszerű kezelése (hasznosítás, ártalmatlanítás). Kicsit részletesebben: a szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatása az igazgatóság dolgozóinak feladata. Veszélyes hulladékokat (elemek, akkumulátorok, elektronikai készülékek, olajok, stb.) az általunk üzemeltetett hulladékudvarok fogadják Budapesten. A kerti zöldhulladékból talajjavító komposztot készítünk. Azokat a hulladékokat, amelyeket nem tudunk anyagában hasznosítani, energetikailag hasznosítjuk (villamos-energia, távhő) a Hulladékhasznosító Műben. Az a hulladékmennyiség, amely „nem fér be” a Hulladékhasznosító Műbe, lerakásra kerül. A pusztazámori lerakóba beszállított hulladékot szakszerűen ártalmatlanítjuk, valamint kezeljük a keletkezett gázokat és vizeket is, hogy azok a környezetre minél kisebb hatást gyakoroljanak. A felsorolt tevékenységeket az igazgatóság 300 dolgozója végzi 22 telephelyen, több mint 50 milliárd forintot érő géppark segítségével.

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Az FKF Nonprofit Zrt. alapításától kezdve felelős szerepet vállalt a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság korszerű technológiáinak meghonosításában, alkalmazásában. Vezetőire és munkatársaira mindig is jellemző volt a legfrissebb technikai-műszaki innovációk és tudományos eredmények átvételének igénye, sőt sok esetben a különböző konstrukciók kialakításában maguk is szerepet vállaltak. Az FKF fő feladatai a kommunális és a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése, a közutak és közterületek takarítása. A begyűjtött kommunális hulladék egy részét a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával termikus úton energiatermelésre fordítják, másik része lerakóra kerül. A Társaság figyelmet fordít arra, hogy a hulladékszállítás, az újrahasznosítás és ártalmatlanítás a legmodernebb technológiával és környezetbarát módon történjen.

Weboldal: www.fkf.hu