Közérdekű adatok

Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Közgyűlése a 791/2020. (06.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Átalakulási tv.) 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározta olyan módon, hogy a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft., mint összeolvadó jogi személyek 2020. október 31. napjával megszűntek, általános jogutódjuk az összeolvadás folytán létrejövő Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő részvénytársaság (rövidített elnevezéssel: Budapest Brand Nonprofit Zrt.) lett.