Korong utca, Budapest XIV., 1145

Korong (ma Krog, Szlovénia)

Korong falu Szlovéniában, Muravidéken, Pomurska régióban. Közigazgatásilag Muraszombat városi községhez tartozik. Muraszombat déli szomszédságában a Dobel-patak jobb partján fekszik.

Területén már az ókorban is éltek emberek. 1365-ben a Széchy család kapta királyi adományul. 1687-ben a Széchyek fiági kihalása után több birtokosa is volt, köztük a Barkóczi vagy másképpen Rosty családé.

1910-ben túlnyomórészt vend nemzetiség lakta. A lakossága ma is vend nyelven beszél. A magyarországi szlovének körül már régóta tartja magát egy olyan elképzelés, amely a vendekben egy önálló, nem szlovén népet lát. A kérdés mára inkább politikai, semmint tudományos, hitelességét több dolog is aláásta már. Az viszont tény, hogy rendkívül jellegzetes kultúrájuk, illetve nyelvük van, amivel lényegesen különbséget lehet tenni, nem csak a magyarországi, hanem a muravidéki szlovének és Szlovénia többi részén élő szlovének között.

A trianoni békeszerződésig Vas vármegyéhez tartozott. 1919-ben átmenetileg a Vendvidéki Köztársasághoz tartozott, de még ebben az évben a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolták (1929-től Jugoszlávia). 1941-ben átmeneti időre ismét Magyarországhoz került, de 1945 után visszakerült jugoszláv fennhatóság alá. 1991 óta a független Szlovénia része.

Lakossága 1910-ben: 787 lakosából 766 vend, 11 német, 10 magyar volt.

Lakossága 2002-ben: 1096 lakos, nemzetiségi viszonyok nem ismertek

Érdekesség

1910. november 22-én fatális tévedés következtében egyszerre két utcát is elneveztek Korong utca néven. S hogy még nagyobb legyen a zűrzavar, egymás keresztutcáit, a mai zuglói Korong és Laky Adolf utcákat. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa utóbbi döntését aztán decemberben visszavonta, s ekkortól viseli ez a másik Korong utca a híres ötvös, Laky Adolf nevét. A Korong utcának az Alsórákos területén fekvő, majdnem folytatása (a Kerékgyártó utca miatt) 1932-ben a Belső Kerékgyártó utca elnevezést kapta. A változás ellen azonban az ott élő polgárok heves tiltakozásba kezdtek, ezért a Belső Kerékgyártó utca elnevezést a hatóság megszüntette és ismét Korong utcának nevezték el.

Térképek

Utcatörténet

A Korong utca XIV. kerületben, Hermina- mező városrészben található, 1910 óta. A Laky Adolf utca neve szintén Korong utca volt (lásd: érdekességek).