Ada utca, Budapest 1125

Ada (ma Ada, Szerbia)

Község Kelet-Bácska középső részén az Észak-Bánsági körzetben, a Tisza folyó jobb partján, Zentától 15 kilométerre. Ada községhez tartozó öt településen összesen 18 994 lakos él.

Neve török eredetű, szigetet jelent, ami egy időben a település neve is volt. A területen több rövidebb-hosszabb életű település létezett. A 18. század elején létrehozott Tisza-Marosi katonai határőrvidék katonai határőrvidék része lett, így katonáskodó, főként délszláv lakosai előjogokat élveztek. Miután a Tisza túloldalán elterülő Bánság 1718-ban felszabadult az oszmán uralom alól, ezen határőrvidék-szakaszt felszámolták. A jogok megnyirbálása a délszláv lakosság elvándorláshoz vezetett, amelyet magyar betelepítések követtek. A 19. századi fellendülés jele, hogy 1836-ban város címet kapott.

A trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye zentai járáshoz tartozott. 1918-ban a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták, 1941 és 1944 között ismét Magyarország része volt, 1945-ben pedig Jugoszláviához került. 1993 óta Szerbia része.

Lakossága 1910-ben: 12 500 főből 10 459 magyar, 1960 szerb.

Ada község lakossága 2011-ben: 16 991 főből 12 750 magyar, 2956 szerb és 74 jugoszlávnak. Ada település lakossága 2011-ben: 9564 főből 8744 magyar, 1106 szerb, 216 jugoszláv

Érdekességek

Konfliktust okozott, amikor a hat magyarországi testvértelepülés közül Budakalász Damjanich-szobrot adományozott Adának. A szerb közösség ezt nem vette jó néven, mivel a szabadságharcos tábornok szerb létére a magyar oldalon harcolt. Végül a szobor maradhatott.

Ada legismertebb szülötte Rákosi (Rosenfeld) Mátyás. Rákosi Mátyás iratainak digitalizált másolatgyűjteményét Budapest Főváros Levéltára őrzi.

Adán született Szarvas Gábor (1832-1895) nyelvész.

Nevezetessége volt az ún. nagyfa, egy 31 méteres fekete nyár, amely 1972-ben, körülbelül 780 évesen dőlt ki. A legenda szerint 1456-ban a Nándorfehérvár védelmére induló hadak élén Kapisztrán János a fa alatt tartott tábori misét.

Képeslapok

Térképek

Tervrajzok

Fotók

Utcatörténet

A Főváros XII. kerületében található Ada utca a 2000-ben lebontott Ada lak nevű nyaralóról 1910-ben kapta a nevét. Nem ismert, hogy az elnevezés kapcsolódik-e a délvidéki településhez.