Csíksomlyó utca, Budapest II., IV., XI.

Csíksomlyó (ma Șumuleu, Románia)

Csíksomlyó Romániában, Hargita megyében található, 1959 óta Csíkszereda településrésze.

Csíksomlyó a katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.

Az egykori gótikus templomot a XV. században ferencesek építették a korábbi templom helyén Hunyadi János marosszentimrei győzelmének emlékére.

A mai barokk kegytemplomot 1804-ben kezdték építeni Schmidt Konstantin építész tervei szerint és 1876-ban fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Madonna-szobra a XVI. századi fafaragó művészet remeke.

 A templom melletti ferences kolostorban 1630-ban már volt középfokú oktatás. A mai kolostorépület 1773 és 1779 között épült.

A település a trianoni békeszerződésig Csík vármegyéhez tartozott. 1920-ban a Román Királysághoz került, a második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án visszakerült a Magyar Királysághoz. A II. világháború után ismét Románia része lett. 1959 óta Csíkszereda északkeleti külvárosa.

Lakossága:

1941-es népszámlálási adatok szerint 1415 lakosából 1405 magyar.

1910-ből és 2011-ből nincs adat.

Érdekességek:

A ferences barátok Csíksomlyón több ezer kötetes könyvtárat hoztak létre. A fennmaradt csaknem 120 ősnyomtatvány, a festett pergamenkódexek, a XVI–XVII. századi könyvritkaságok, és a kéziratos kötetek jelentik a gyűjtemény értékét. A Kájoni Kódex kéziratos gyűjtemény a XVII. századi erdélyi zenetörténet fontos forrása. A könyvtár mellett 1675-től nyomda, könyvkötő- és képíró műhely is működött a kolostorban.

Csíksomlyói kegytemplom mögötti területen fakadó borvíz forrás vizét a csíksomlyói ferences barátok medencébe fogták, és fürdőt alakítottak ki, amelyet „Barátok feredőjének” neveztek.

A csíksomlyói KALOT-házat a római katolikus egyház megrendelésére Kós Károly tervezte. 1942-től ebben az épületben működött a KALOT Székely Népfőiskola.

Térképek

Képeslapok

Fotók továbbá itt és itt

Média/Egyéb és itt

Utcatörténet

A fővárosi II. kerületben található Csíksomlyó utca 1987 óta viseli az erdélyi település nevét. A IV. kerületi Csíksomlyó utcát 1990-ig 27. utcának nevezték. A XI. kerületben, Sasadon szintén található Csíksomlyó utca, 1993-ban kapta a nevét.