Karánsebes utca, Budapest XX. 1204

Karánsebes (ma Caransebeș, Románia)

Város a Bánságban, a Temes jobb partján a Sebes-patak torkolatánál Temesvártól 98 km-re. 1541-ben Buda elfoglalásakor I. Szulejmán Erdéllyel együtt a csecsemő János Zsigmondnak adta. 1551-ben Izabella özvegy királyné a Habsburg Ferdinánd magyar királlyal kötött megegyezés értelmében Karánsebest átadta Serédy György biztosnak. Mint az Erdélyi Fejedelemség birtokát képező végvárnak fontos szerepet szántak az oszmán betörések megakadályozásában. Sietve megkezdték az akkori haditechnikának megfelelő védőművek kiépítését. Temesvár 1552-es eleste után török kézre került, akik 1554-ben Petrovics Péter erdélyi helytartónak adományozták.

A XVII. század elején ismét fellángoltak a harcok a város körül. Előbb Székely Mózes, majd Basta császári generális foglalta el. 1605-ben a fejedelemség trónjára kerülő Bocskai István csapatai vonultak be kapuin. 1660-ban Barcsay Ákos a muzulmánok kezére juttatta. Ezután többször gazdát cserélt a törökök és a császáriak között. Mivel az 1699-es karlócai békekötés a Temesköz vidékét a szultán hatalmában hagyta, így csak 1718-ban sikerült kiűzni a törököt.

1872-ig határőrvidékként működött. A szabadságharc idején 1849. április 17-én Bem tábornok csapatai elfoglalták a császáriaktól. Augusztus 19-én itt tette le a fegyvert Lázár Vilmos és Dessewffy Arisztid serege.

A trianoni békeszerződésig Krassó-Szörény vármegyéhez tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került.

Lakossága 1910-ben: 7999 lakosból 3916 román, 2419 német, 1413 magyar

Lakossága 2011-ben: 24 689 lakosból 20 281 román, 527 roma, 158 magyar

Érdekességek

Itt írta Petőfi Sándor 1849. április 17-én A Székelyek című versét.

Karánsebes mellett II. József császár serege 1788. szeptember 20-21-én önmagával vívott csatát. A törökök ellen vonuló ittas császári katonák alkoholkészletük védelmében dulakodni kezdtek saját bajtársaikkal, amit a sereg többi része ellenséges támadásnak hitt. Pánik alakult ki, és a katonák egymást kezdték öldökölni. A néhány nap múlva megérkező oszmán sereg ellenállás nélkül vonult be Karánsebesre.

Google térkép

Képeslapok

Térképek

Építészeti tervek

Fotók

Utcatörténet

A Főváros XX. kerületében, Gubacsipuszta városrészben 1988 óta viseli utca Karánsebes nevét.