02_HU_BFL_XV_17_e_306_parokia_E-i_homlokzat_terv_1971