Tömös utca, Budapest XI.

Tömösi-szoros (ma Pasul Timiș, Románia)

A Tömös-patak által kivájt hegyszoros a romániai Brassó megyében fekszik, és elválasztja a Keleti- és Déli-Kárpátokat. A Tömös-patak Predeál térségében ered, és 50 km-t megtéve torkollik az Olt folyóba.

A szorost már a római térképeken is feltűntették, de egészen a XVIII. századig jórészt járatlan volt, leginkább csempészek közlekedtek rajta. A kereskedők és a hadseregek a környéken található könnyebben járható átjárókat használták. 1789-ben kezdték meg egy szekérút kiépítését, ami az elkövetkező évtizedekben jelentősen megnövelte az átjáró forgalmát.

Stratégiai fekvése miatt időnként heves harcok színhelyévé vált. Az 1848– 49-es szabadságharc idején 1849. június 19–20. között heves csata zajlott le az átjáró birtoklásáért a Kiss Sándor honvéd ezredes vezette magyar csapatok és a benyomuló orosz seregek között.

Az első világháborúban is véres harcok színhelye volt az átjáró, mikor 1916. augusztus 27-én a román hadsereg megtámadta az Osztrák-Magyar Monarchiát és benyomult a Keleti- és Déli-Kárpátok hágóin keresztül. A Tömösi-szorosban védekező 82. székely gyaloghadosztály egy hétig feltartotta a románokat, de végül kénytelen volt visszavonulni. Később, 1916 októberében a román csapatokat a Tömösi-szoroson át szorították ki Erdélyből.

A II. világháború idején, mikor 1944. augusztus 23-án Románia átállt a szövetségesek oldalára, a szoros védelmére érkező kisebb német csapatot a román fél visszaverte, az átjárón pedig augusztus 28-án átkeltek a szovjet csapatok.

A trianoni békeszerződésig a szoros Brassó vármegyéhez tartozott, 1920-ban a Román királysághoz került.

Érdekességek

Kiss Sándor honvéd ezredes az 1849. júniusában zajló Tömösi-csata vezetője súlyosan megsebesülve fogságba esett, majd öngyilkosságot követett el. Neve a magyar Leónidaszként került a köztudatba.

A Tömösi-csatában elesett honvédek hősies tette előtt Hétfalu település közelében 1881 óta a Magyarvár dombján emlékmű tiszteleg.

Google-térkép

Képeslapok

Térképek

Fotók

Utcatörténet

A fővárosi XI. kerületi Sasadon 1930 óta viseli utca a Tömösi-szoros nevét.