Újarad utca, Budapest XVI. 1162

Újarad (ma Arad egyik városrésze, Románia)

Újarad település Araddal szemközt a Maros bal partján feküdt, korábban járási székhely volt.

A középkorban a mai Újarad helyén Apácza helység feküdt, mely akkor Arad vármegyéhez tartozott. Nevét valószínűleg arról kapta, hogy egykor valamelyik apácakolostor birtoka lehetett. A település a XVI. században a törökök támadásai során pusztult el. Az oszmánok által épített várban a XVIII. században császári katonák laktak, a környékre pedig német telepesek érkeztek, ekkor kapta az Újarad (Neu-Arad) nevet a település. 1751-ben a lippai kincstári hatósághoz csatolták. Az 1848–49-es szabadságharcban a honvéd csapatok kiinduló állomása volt Arad elfoglalásához. A falu legnagyobb birtokosa a XIX. században a lengyel származású Zelenski család volt. 1906-ban épült a Maroson átívelő híd, amely Újaradot köti össze a szemközti várossal.

A trianoni békeszerződésig Temes vármegyéhez tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került.

Lakossága 1910-ben: 6006 lakosból 5054 német, 704 magyar, 221 román

Lakossága 2011-ben: Ma Arad egyik városrésze, az Újaradra vonatkozó népességi adatok nem ismertek

Érdekességek

Újarad műemlék-épülete az 1800–1850 között épült Nopcsa-kastély. Gróf Zelenski Matild báró Nopcsa Elekhez ment férjhez, aki Jókai Mór regénye, a Szegény Gazdagok miatt elhíresült Nopcsa László Hun yad megyei főispán fia volt.

Újaradon temették el a magyar hadseregben rekordideig, 81 éven át szolgált Skultéty Lászlót, aki Háry János alakját ihlette. Az 1831-ben elhunyt Skultéty László földi maradványait 2013-ban kihantolták és szülőhelyén, a szlovákiai Hegyesmajtényban újratemették.

Google térkép

Képeslapok

Térképek

Fotók

Utcatörténet

A fővárosi XVI. kerületi Árpádföldön 1987 óta viseli utca Újarad nevét.