Füzes utca, Budapest XX. (1202)

Füzes (ma Stupini, Románia)

Füzes település a trianoni békeszerződés előtt Szolnok-Doboka vármegye része volt Erdélyben, ma Romániában Szilágy megye része, Csákigorbótól délre Füzesszentpéter és Vajdaháza között fekvő település. Első okleveles említése 1341-ből származik Fizes, Fyzes néven. Valkó várának tartozéka, a valkóvári uradalom része volt. 1481-ben Bánffyak, 1508-ban Báthoryak, 1570-ben Károlyiak, majd 1648-ban Rákócziak birtoka.

Lakossága 1910-ben: 1180 lakosból 1143 román, 9 magyar, 1 szlovák.

Lakossága 2011-ben: 188 lakosból 182 román, 1 roma, 5 nem nyilatkozott.

Érdekességek

1600-ban épült görögkatolikus fatemploma, amelyet nemcsak belülről, hanem kívülről is freskók díszítenek. Az épület külső nyugati oldalán balról jobbra haladva a következő alakok sorakoznak: Izsák, Ábrahám és Jákob patriarchák, középen Jézus látható, és tőle jobbra egy angyal, kezében mérleggel. Az elkárhozottakra váró ördögöket kecskefejjel, bakszakállal ábrázolták; kezeiken, lábaikon állati karmok, testük hosszú, bojtos farkú. A templom déli oldalán https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_Szent_J%C3%A1nos Keresztelő Szent János fekvő alakja Szaloménak int. E képtől jobbra Illést ábrázolták szekerén. Az épület előcsarnokában: a női osztályban az öt okos és az öt esztelen szűz alakja látható, kezükben lámpást tartanak. A templomhajóban Jézus és tanítványai láthatók, amikor Jézus lecsendesíti a háborgó tengert. A falak többi részén is szentek, patriarchák festett alakjai, az alacsony vízszintes mennyezeten harsonát fúvó angyalok. A férfi osztályban, a keresztúti jelenetek, és az ikonosztázzal szemben Ádám és Éva a tiltott fával, a szentélyben Krisztus, az apostolok, szentek és próféták képei láthatók. A faliképeket 1825-ben festették újra.

Utcatörténet

Budapesten, a XX. kerületi Gubacsipusztán 1994-ben nevezték el a Füzes utcát.