Késmárk utca (1157) (1185) (1204), Budapest XV., XVIII., XX., Késmárki utca (1118) (1162) (1212)(1221), Budapest XI., XVI., XXI., XXII.

Késmárk (ma Kežmarok, Szlovákia)

Késmárk város Szlovákiában. Az Eperjesi kerület Késmárki járásának székhelye, a Poprád-folyó partján, Poprád városától 15 km-re északkeletre fekszik.

Neve a német Käsemarkt, sajtvásár főnévből ered. A középkori Késmárk három település egyesüléséből született: Szentmihály, amely valószínűleg királyi határőrfalu lehetett, Starý Trh szláv halászfalu és a szász többségű Szenterzsébet szövetségéből. Első írásos említése 1251-ből való, amikor IV. Béla telepített ide német telepeseket. Városi jogot 1269-ben kapott, 1368-ban már városfalak védték. A város a XIII–XIV. században sorra kapta szabadalmait és kiváltságait, de 1440-ben a Szapolyaiaké, majd 1583-tól a Thökölyeké lett és csak 1655-ben lett szabad királyi város. 1431-ben és 1441-ben a husziták dúlták fel, ekkor pusztultak el Szentmihály és Szenterzsébet települések.

A XVI. század közepén viszály dúlt Lőcse és Késmárk között az árumegállító jog miatt, amely több fegyveres összecsapáshoz vezetett. 1741-ben és 1787-ben tűzvész pusztította. A XIX. században szövő– és posztógyárai, valamint lenfeldolgozója épült.

A település a trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Késmárki járásának székhelye volt. 1920-ban Csehszlovákiához került. 1960-ig járási székhely, majd 1996-ban ezt a rangját újra visszakapta.

Lakossága 1910-ben: 6317 lakosból 3242 német, 1606 szlovák, 1314 magyar

Lakossága 2011-ben: 16 832 lakosból 14 261 szlovák, 202 roma, 23 magyar

Érdekességek

Az óváros északi részén áll a XV. századi vár, amely a huszita pusztítások után a Szenterzsébeten lerombolt korábbi kolostor köveinek felhasználásával épült. 1583-tól a Thökölyek birtoka volt. A várat 1577 és 1628 között várkastéllyá alakították át. 1703-ban megvette a város. 1741-ben és 1787-ben a várossal együtt leégett, mely után épületeinek egy részét lebontották.

Késmárkon született és 1906-ban itt, az új evangélikus templomhoz épített mauzóleumban temették el a Nikomédiából hazahozott Thököly Imre (1657–1705) felső-magyarországi és erdélyi fejedelmet. A sírboltban látható eredeti sírköve, palástja és zászlói.

A Szent Kereszt plébániatemplom a korábbi román stílusú templom helyén épült 1444–1486 között gótikus stílusban. A különálló harangtornyot az 1590-es években építették és egykor őrtornyul is szolgált.

A városháza a XV. században épült gótikus stílusban, 1515-ben tűzvész pusztította, 1543-ban reneszánsz stílusban megújították, majd a XVIII. században copf-stílusban renoválták. Második emelete 1922-ben készült, tornya barokk.

Késmárk büszkeségei közé tartozik az Evangélikus fatemplom. Ezt 1717-ben építették hozzá egy 1593-ból származó régebbi szakrális építményhez, amely jelenleg a fatemplom sekrestyéjét képezi. Az egyedülálló faépítmény tiszafából és vörösfenyőből épült egyetlen fém alkatrész felhasználása nélkül. A fatemplom barokk jellegű belső tere is fából készült, különösen érdekes és értékes orgona a hozzá tartozó fasípokkal.

Érdekes látnivaló az új evangélikus templom, amely Teofil Hanssen, dán építész tervei alapján készült, keleti építészeti stílusban. Szomszédságában található a régi, értékes könyvtárral rendelkező evangélikus líceum.

Térképek

Képek

Képeslapok és itt

Utcatörténet

A fővárosban három kerületben van Késmárk utca: a XV. kerületben, Újpalotán lévő 1991- ben, a XVIII. kerületben, Szemeretelepen lévő 1932-ben, a XX. kerületben lévő az 1930-as években kapta a nevét.

Késmárki utca összes négy található a fővárosban. A XI. kerületben, a Gellérthegyen lévő Késmárki utca 1991-ben kapta vissza a nevét, hiszen az 1924-től Késmárki utca néven szereplő utcát 1984-ben Friss István utcára változtatták. A XVI. kerületi, rákosszentmihályi Késmárki utca az 1920-as évektől, a XXI. kerületi, csepel-kertvárosi, 1930-tól, a XXII. kerületi, budafoki, az 1930-as évektől viseli a szlovákiai település nevét.