Ógyalla utca, tér, köz Budapest XIV., 1142

Ógyalla (ma Hurbanovo, Szlovákia)

A Nyitrai kerület Komáromi járásában található, 1920 előtt Komárom vármegye Udvardi járásának székhelye volt. Komáromtól 14 km-re északkeletre, a Zsitva partján fekszik. Magyar neve a Gyál személynévre vezethető vissza, korábbi szlovák neve ennek fordítása, Stará Ďala volt. Mai nevét 1948-ban Jozef Miroslav Hurban íróról kapta.

Gazdag régészeti leletekben. A mai települést először 1357-ben említették. A törökök 1561-ben elpusztították. A 17. században betelepítették. Lakói főleg mezőgazdasággal foglalkoztak.

A Konkoly-Thege Miklós vezetése alatt álló, budapesti székhelyű Meteorológiai és Földmágnesességi Magyar Királyi Központi Intézet Ógyallán hozta létre az Osztrák–Magyar Monarchia első vidéki obszervatóriumát.

1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg bevonulása után az új államhoz csatolták. A környéken több kolóniát hoztak létre az etnikai összetétel megváltoztatása érdekében. A morva telepesek érkezése után is megmaradt magyar többségűnek. 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. A második világháborút követő kitelepítések és a csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében szűnt meg a magyar többség.

Lakosság 1910-ben: 2585 lakosból 2536 magyar, 9 szlovák, 5 német

Lakosság 2011-ben: 7751 lakosból 3753 szlovák, 3196 magyar, 189 roma (539 nem nyilatkozott)

Érdekességek

A Szent László templom 1718-ban épült, de 1911-ben leégett. Medgyaszay István tervei alapján 1912–13-ban szecessziós stílusú templomépületet emeltek, amely nem emlékeztet az eredeti templomra.

1919-ben a csillagvizsgáló fontosabb műszereit a cseh megszállás elől menekítették, és az intézet 1938-ig a budapesti Svábhegyen működött. Az első bécsi döntést követő visszacsatoláskor került vissza Ógyallára.

Képeslapok

Térképek

Tervek

Fotók, képeslapok

Hangarchívum

Képek, dokumentumok

Googletérkép

Utcatörténet

A XIV. kerületi Alsórákoson 1929-ben neveztek el utcát és teret Ógyalláról, 1971-ben kiegészült a sor Ógyalla közzel.