Szomolnok utca, Budapest III.

Szomolnok (ma Smolník, Szlovákia)

Szomolnok Kelet-Szlovákiában található, Rozsnyó és Krasznahorkaváralja közelében. Az egykori Szepes vármegye déli határánál fekszik, a Gölnicbányai járásához tartozott.

Nevét az a település mellett folyó, azonos nevű patakról kapta. Szomolnok, a térségre jellemzően, a kezdetektől bányászváros volt, feltehetőleg már a kelták is bányásztak itt nemesfémeket. A középkorban német telepesek (hospesek) alapították, első írásos említése 1243-ból származik. Az ezt követő időben elnéptelenedett, majd közel egy évszázaddal később megjelentek itt a szepességi szászok, I. Károlytól 1327-ben szabad bányászvárosi rangot kaptak. A XIV. században Szomolnok a bányászkamara székhelye volt.

1600-ban pestisjárvány pusztított, a lakosság jelentős része áldozatul esett a kórnak. A kezdeti aranybányászat helyett a XVIII. században már inkább a rézbányászat volt jelentős, a hozzá tartozó feldolgozóiparral is rendelkezett. A Királyi Kamarához tartozó pénzverde is működött Szomolnokon. Ez az időszak a település fénykora, iskola és színház is működött a városban.

 A pestisjárvány után kétszáz évvel, 1800-ban tűzvész pusztította városban. A XIX. században a bányászat hanyatlott a településen, sokan elhagyták azt. A század végén nagy dohánygyárat alapítottak. 1905-ben újabb tűzvész pusztított.

A település 1920-tól Csehszlovákia része. Az első bécsi döntés néhány km-re a községtől húzta meg az új határokat, nem lett visszacsatolt terület, így a második világháború alatt a frissen kikiáltott független Szlovákiához került. Ennek megszűnése után ismét a Csehszlovák köztársaság része lett. 1993 óta Szlovákiához tartozik, az 1996-os közigazgatási reform óta a Kassai kerület Gölnicbányai járásának része.

Lakossága 1910-ben: 2345 lakosból 1615 német, 556 magyar

Lakossága 2011-ben: 1126 lakosból 996 szlovák, 25 ukrán, 3 magyar (45 nem nyilatkozott)

Érdekességek

Szomolnok búcsújáró hely, a falu feletti hegyen lévő Szűz Mária zarándoktemplom 1755-ben épült.

Képeslapok

Térképek

Google-térkép

Utcatörténet

A fővárosi III. kerületi Óbudán 1932 óta található Szomolnok utca. A köztér elnevezése Ócsvár Rezső , szomolnoki születésű festőművész javaslatára történt.