Vécs köz, Budapest X. (1101)

Marosvécs (ma Brâncovenești, Románia)

Marosvécs község Romániában, Szászrégentől 10 km-re, a Maros jobb partján. A történelmi és földrajzi Erdély része volt, a Magyar Királyság Maros-Torda vármegyéjéhez tartozott.

Már a római korban is volt itt egy kisebb erődítmény, ill. 1228-ban oklevélben említik Marosvécset – ezt feltehetőleg a tatárjárás pusztíthatta el. Ezt követően sok birtokos váltotta egymást, a névsorból kiemelkedik talán Werbőczy István, a híres Hármaskönyv (Tripartium) szerzője, egy időben az ország nádora. A XVII. századtól kezdve gyakorlatilag az erdélyi fejedelmek örökítik tovább egymásnak Marosvécset, egészen Kemény János fejedelemig, amikortól is a Kemény család tulajdonában marad, egészen a második világháború utáni államosításig.

Marosvécs leginkább az itt található Kemény-várkastélyról ismert, azonban kalandos történetet tudhat magáénak mind a kastély, mind a település: mielőtt II. Rákóczi György erdélyi fejedelem kedvelt hadvezérére, a későbbi, szintén fejedelem, önéletíró Kemény Jánosra és feleségére hagyta.

A II. világháború után egy ideig javítóintézetként és gyermekotthonként működött, ma újra a Kemény családé, kísérettel látogatható. Végakaratának megfelelően a kastély kertjében temették el 2000-ben Wass Albertet, Kemény János író, a kastély korábbi tulajdonosa és a marocsvécsi Helikon írói munkaközösség alapítójának sírja mellé.

A település 1920-tól Románia része, majd a második bécsi döntés értelmében visszacsatolták a Magyar Királysághoz. A háború végével ismét Romániához került. Maros megyében található.

Lakossága 1910-ben: 1190 lakosból 1039 magyar, 122 román

Lakossága 2011-ben: 1195 lakosból 805 magyar, 340 román

Érdekességek

A helyi hagyomány tartja, hogy Werbőczy István itt írta a Hármaskönyvet, de az irodalomtörténet inkább a Zólyom vármegyében található Dobronyát valószínűsíti.

Képeslapok

Google-térkép

Utcatörténet

A X. kerületi Laposdűlőn található Vécs köz 1998 óta viseli a marosi település nevét.