Vend utca, Budapest II. (1025)

Vendek (népcsoport)

A vendvidék néprajzi tájegység a Magyar Királyság Vas vármegyéjének, illetve Zala vármegyéjének határán.

A vendek kifejezés eredetileg német eredetű és minden, nem a szláv nyelvterületen élő szláv népre használták. Magyar használata szűkebb értelemben jellemző, elsődlegesen a Magyarország területén, a saját közösségükön túl magyarlakta térségben élő szlovénokra használt kifejezés.

A szlovénok (vendek) már az avarkorban letelepedtek az ország délnyugati határában. Rövid ideig frank hűbéres fejedelemségük volt, Pribina vezetésével. Az államalapítást követően a terület a Magyar Királyság része lett egészen 1920-ig, amikor a térség jelentős része a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához került. Jugoszlávia felbomlása óta Szlovéniához tartozik, néhány muraközi szlovén faluval együtt.

Jelentős számú lakosság maradt azonban Magyarország területén, a Vendvidéken nagyjából 3000 főre becsülhető a szlovén lakosság száma, az ország egyéb területein élő szlovénokkal együtt kb. 5000 fő. Magyarországon a szlovén hivatalosan elismert nemzetiség.

Érdekesség

A szlovén-vend azonosság az évszázadok során többször megkérdőjeleződött, a XX. században felmerült a germán/kelta eredet gondolata is, de ezeket a feltevéseket nem sikerült általánosan elfogadottá tenni.

Google-térkép

Vend népviselet

Utcatörténet

A II. kerületi Vérhalmon található Vend utca 1932 óta viseli a település nevét.