Ismeretlen erdő, használatlan területek Budapest mértani közepén

Fehérdűlő – Terebesi erdő tejeskörű megújítása, fejlesztési stratégia

Budapest mértani közepének közelében, Kőbányán, az Örs vezér terétől csupán 500 méterre található a Fővárosi Önkormányzat egyik legnagyobb és legértékesebb egybefüggő ingatlanegyüttese, a Fehérdűlő, amelynek része a Terebesi erdő. De hiába van jó helyen, a területet ma szinte semmire nem használja a város.

A Tájépítészeti osztály írása.

Ismeretlen erdő, használatlan területek Budapest mértani közepén
Kép forrása: BFVT Kft.

Bár közúti és közösségi közlekedéssel kiválóan ellátott, jelentős kiterjedésű, tisztásokkal tagolt erdőtagok, értékes zöldfelületi egységek is gazdagítják, jelenleg mégis igen alulhasznosított. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonosként folyamatosan gondoskodik a Terebesi erdő rendben tartásáról és fenntartásáról, de az erőfeszítések ellenére a terület jelenleg még nem alkalmas közcélú funkciók befogadására a rossz állapota, nehéz megközelítése és a pihenéssel nem összeegyeztethető diszfunkciók (illegális hulladéklerakás, szállás célú területhasználat) miatt.

A Fővárosi Önkormányzat Kőbánya Önkormányzatával együttműködve a Terebesi erdő területének rendezése, fejlesztése céljából stratégiai tervet készít, amely előkészíti a terület zöldinfrastruktúrájának fejlesztését, vonzó városi parkerdővé és pihenőparkká való fejlesztését. A zöldinfrastrukturális fejlesztés révén a jelenlegi elzárt zárvány terület visszakerül a város vérkeringésébe, értékes természetközeli zöldterületté válhat, felértékelve a szomszédos lakóterületeket is.

A zöldinfrastruktúra fejlesztési célja a Terebesi erdő teljes körű, a természeti és ökológiai értékek megőrzését szem előtt tartó megújítása, amely a főváros zöldfelületi rendszerében új, összvárosi jelentőségű városi parkerdő kialakítását eredményezi.

Ismeretlen erdő, használatlan területek Budapest mértani közepén
A kép forrása: BFVT Kft.

A főváros zöldinfrastruktúra fejlesztési akciótervében a Radó Dezső Tervben meghatározott kiemelt fejlesztési célokat kiemelten tervezzük kezelni a fejlesztés során. Ez azt jelenti, hogy az élhető város szempontrendszerének megfelelően, biodiverz és klímváltozáshoz alkalmazkodó zöldhálózat kialakítása és megőrzése kulcsfontosságú elemként jelenik meg a területen megfogalmazott fejlesztési elképzelések kidolgozásánál

A Terebesi erdő és Fehérdűlő megújítása szorosan kapcsolódik az 2021. márciusában bemutatott Otthon Budapesten programhoz. A program megvalósulása esetén a Terebesi erdő szerves része lesz a pesti parkláncolatnak, az északi részen kiépülő új ingatlanok pedig fontos szerepet játszanak abban, hogy Fehérdűlő ne csak a térképen legyen kitüntett pont Budapesten, hanem szerves része legyen a városnak és a budapestiek zöld térképének.

A terület rendezése és zöldhálózati fejlesztésére vonatkozó stratégai terv készítése során célunk a lakossági igények és javaslatok figyelembevétele. Segítsd a terület jövőképének megalkotását a kérdőív kitöltésével! A kérdőív május 31-ig érhető el.

Ismeretlen erdő, használatlan területek Budapest mértani közepén
Akár ilyen is lehetne a Terebesi erdő. (Illusztráció: Kiskovács Eszter)