Milyen Aquincumi hídra van szüksége Budapestnek? – Online kérdőív

Milyen Aquincumi hídra van szüksége Budapestnek? – Online kérdőív

Társadalmi egyeztetés indul a tervezett Aquincumi hídról és a hozzá kapcsolódó közlekedési hálózatról.

Évtizedek óta szerepel Budapest fejlesztési és szabályozási terveiben egy új északi híd építése Aquincumnál, a Pók utca és a Váci út között. Ezen a vonalon az Újpesti vasúti hídon (amelyet a köznyelv Északi összekötő vasúti hídként emleget) jelenleg is van vasúti, gyalogos és kerékpáros kapcsolat a Duna két partja között. Ugyanakkor autóval és a BKK járataival csak nagy kerülővel lehet elérni az Árpád híd és a Megyeri híd közötti, a Duna átellenes partján lévő területeket. Az emiatt kerülőre kényszerült autóforgalom elsősorban az Árpád híd vonzáskörzetét, Budán a Szentendrei út és a Vörösvári út térségét terheli, ahol sok ezer ember ablaka alatt zúdulnak végig a járművek, Pesten pedig a Váci út, a Vizafogó és Angyalföld járműforgalmát növeli.

Egy új híd rövidebb, gyorsabb utazásokat tenne lehetővé Budapest északi területei között. Ez nemcsak az itt közlekedők életét könnyítené meg, hanem a felesleges kerülők megszüntetésével lehetőséget teremtene arra is, hogy további forgalomcsillapító intézkedések mellett csökkenthető legyen a most leginkább túlterhelt területek és egyben a város egészének forgalma, zaj- és légszennyezése.

Fotó: BFVT

Milyen hídra van szükség, és szükség van-e egyáltalán?

Az évtizedek során azonban sokat változtak a közlekedési szokásaink és a tágabb lakókörnyezetünkkel kapcsolatos elvárások is, valamint a városfejlesztés irányaira vonatkozó elképzelések. Vannak olyan vélemények is, amelyek szerint nincs is szükség újabb hídra ezen a területen, vagy csak a fenntartható közlekedési módok (közösségi közlekedés, kerékpározás, gyaloglás) számára, az emellett felhozott érveket is át kell gondolni.

Ezért a korábbi tervek leporolása helyett szinte nulláról kell elindítani a gondolkodást arról, hogy milyen közlekedésfejlesztési megoldással lehetne egyszerre javítani a leginkább érintett területen élők életminőségét, és egyben a város egészének közlekedését.

Evezős a tervezett Aquincumi híddal párhuzamos Újpesti vasúti híd előtt. Fotó: Soós Bertalan

Hol tartunk most?

Egy 2017-es kormányhatározat nyomán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindította az Aquincumi híd megvalósíthatósági tanulmányának készítését. A tervezéshez nélkülözhetetlen az érintett lakosok véleményének közvetlen megismerése. Ezért a tervezési munkával párhuzamosan egy részvételi folyamat is elindul, aminek első állomása a városlakók igényeinek és észrevételeinek megismerése. BKK már megkezdte az egyeztetéseket a III., IV., XIII. és XV. kerületi önkormányzatokkal a kerületek elvárásairól, valamint a Budapesti Fejlesztési Központtal is konzultál.

A jelenlegi tervek szerint itt, a vasútvonaltól északra, azzal párhuzamosan haladna a híd és a hozzá tartozó út (Fotó: Google maps)

A Fővárosi Önkormányzat vezetése elkötelezett a fenntartható közlekedésfejlesztés mellett, ezért fontosnak tartja, hogy a híd és kapcsolódó úthálózata ne terhelje indokolatlan mértékben a közvetlenül érintett lakókörnyezetet és a kapacitások növelése által ne generáljon nagyobb autóforgalmat Budapest egészében sem.

Egy esetleges hídépítéshez kapcsolódóan szükség van forgalomcsillapító intézkedésekre és más kapcsolódó közlekedési fejlesztésekre, ezen belül a fenntartható közlekedési módok támogatására is. Ezek a tervezés fontos keretei, melyek a 2014-ben a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, majd 2019-ben frissített Budapesti Mobilitási Tervből, valamint a 2021-ben elfogadott Otthon Budapesten program esélyteremtő, zöld és nyitott Budapest célkitűzéseiből erednek.

Hogyan zajlik majd a tervezés?

A fentiekkel összhangban a BKK által megrendelt megvalósíthatósági tanulmány és ez a kérdőív is arra keresi a választ, hogy milyen közlekedési kapcsolatok fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy térségben lakók könnyebben, a kerülőutak csökkentésével elérjék a számukra fontos úticélokat, ugyanakkor a gépjárműforgalomból adódó terhelés ne haladja meg a híd által nyújtott előnyöket.

A tanulmány készítéséhez értékes információkkal tud hozzájárulni a lakosság. A kérdőív célja, hogy a tervezők megismerhessék az érintett lakosság mindennapos közlekedési igényeit, problémáit, a várható konfliktuspontokat, amelyeket a tervezés során kezelni szükséges ahhoz, hogy a könnyebb közlekedés és a nyugodt, élhető városi környezet igényei egyszerre érvényesüljenek.

A fenti célkitűzések és a lakossági igények megismerésével a BKK által megbízott tervező több változatban is megvizsgálja a híd és a kapcsolódó közlekedési hálózat várható hatásait, aminek az eredményeit a későbbiekben ismét véleményezheti a lakosság.

A részvételi folyamat következő állomása a vizsgálati munkarész és a kérdőív eredményeinek bemutatása lesz júliusban, majd a változatok kidolgozása és bemutatása után a lehetséges fejlesztési irányokról ismét elmondhatják véleményüket a budapestiek. A járvány helyezettől függően sor kerülhet tervezői bejárásra is, ahol az érintett lakossági szerveződések a tervezési helyszínt a BKK munkatársaival közösen végigsétálhatják és a helyi kérdéseket, problémákat megbeszélhetik.

Ábra: BKK

További, kapcsolódó fejlesztések az Aquincumi híd környékén:

H5 HÉV fejlesztés: A Budapest Fejlesztési Központ készítteti a H5-ös HÉV felújításához szükséges terveket. A projekt tartalmazza a pálya felújításán kívül a peronok átépítését és akadálymentesítését, hogy az új jármüvekbe szintben lehessen majd beszállni.

M0 északi szektor: Az M0 körgyűrű kiépítésének következő szakasza a 10-es és 11-es számú főutak közötti rész lesz. A kiviteli tervek készítése várhatóan ez évben megkezdődhet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. megrendelésére. A nyomvonal jelentős része alagútban vezet majd. Az Aquincumi híd megvalósításának feltétele ez az útszakasz, hogy az átmenő forgalom az M0-t válassza a hídhoz kapcsolódó úthálózat helyett.

Amennyiben szeretnél értesítést kapni a tervezéssel kapcsolatos hírekről, a kérdőív végén add meg e-mail címedet, ahova értesítéseket küldünk az új véleményezési lehetőségek indulásakor. A tervezés további alakulásáról a bkk.hu/fejlesztesek/aquincumihid oldalon tájékozódhatsz.