Hatályos Covid-infó és biztonsági intézkedések a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásáron

A Budapest Brand nZrt. kiemelt figyelmet fordít a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár biztonságára. A Vásár látogatása a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően védettségi igazolványhoz kötött.

A Látogatókat több kapun engedik be a szervezők, védettséget igazoló dokumentum és személyazonosító igazolvány megtekintése mellett. A vendéglátó egységeknél idén először kerül bevezetésre a készpénzmentes vásárlás, hogy ezzel is csökkenjen a járványügyi kockázat.

A Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásárt kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja. Ennek betartása érdekében az alábbi iratokat ellenőrizzük a vásárra való belépéskor:

1. Magyar állampolgárok esetén a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti védettségi igazolvány felmutatásával, mely igazolja, hogy az adott személy

a) megkapta a Magyarországon elfogadott védőoltások valamelyikét

b) igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív eredményű PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva,

c) vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését.

A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja. A védettség igazolvány felmutatása, illetve a védőoltást igazoló applikáció használata során minden esetben szükséges a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatása!

2. Nem magyar állampolgárok esetén

2.1. A nem magyar állampolgár a védettséget igazolhatja az uniós digitális Covid-igazolvány bemutatásával, amely igazolja, hogy az adott személy

  1. megkapta a vonatkozó kormányrendelet szerint elfogadott oltást, vagy
  2. átesett a fertőzésen.

Fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív PCR teszt vagy antigén gyorsteszt készítésétől számított 15 nap eltelt és 180 nap még nem telt el.

(A fenti igazolások bármelyike bemutatható papír alapon is.)

2.2. Azon nem magyar állampolgárt is koronavírus ellen védett személynek kell tekinteni,

a) aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

A 2.2. a) pont szerinti államok listáját az alábbi KKM rendeletek rögzítik:

7/2021 (IV.29) KKM rendelet

17/2021. (V.22.) KKM rendelet

A fentiek hiányában a Szervezők a Vásárra való belépést megtagadják a mindenkor hatályos járványügyi intézkedések értelmében. A beléptetés során a biztonsági szolgálat jogosult a védettségi igazolvány hitelességének ellenőrzése érdekében a belépő személy személyazonosságának ellenőrzésére, melyhez az ezt igazoló fényképes dokumentum felmutatását kérhetik.

A Szervező a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően előírhatja a Vásár területén egy időben tartózkodó Látogatók létszámát. A létszám elérésének pillanatában megtagadhatja a további Látogatók belépését mindaddig, ameddig a területen tartózkodók létszámának csökkenésével lehetőség nem nyílik további Látogatók beengedésére.

A Vásárra látogatók lehetőség szerint:

  • Igyekezzenek betartani a 1,5 méteres távolságot egymás között, illetve kerüljék a csoportosulásokat. Jelen intézkedés nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre.
  • Kerüljék a gyakran érintett felületeket, illetve a kiállított és árusításra bemutatott termékek érintését.
  • Fordítsanak fokozott figyelmet a gyakori kézmosásra, és a Vásár különböző pontjain kihelyezett kézfertőtlenítők használatára.
  • Kerüljék az arc érintését és tartsák be a köhögési etikettet.
  • Használjanak készpénzmentes fizetési módot.

Mivel a Vásár szabadtéren kerül megrendezésre, az arcmaszk használata nem kötelező, azonban erősen ajánlott. Az erre irányuló jogszabályi rendelkezések megváltozása esetén az adott rendelkezések lesznek a kötelezően alkalmazandó szabályok, illetve a pandémia alakulása okán, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a rendezvényen a fenti jogszabályi rendelkezések megváltozása nélkül is, a Látogatók egészségének megőrzése érdekében maszkhasználatot írjon elő a Látogatók számára.

A Vásár biztonságos látogatására vonatkozó rendelkezéseink esetében – a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében – a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

Annak érdekében, hogy a biztonságot és a Látogatók, illetve a szolgáltatók nyugalmát a Budapest Brand nZrt. mint szervező szavatolni tudja, a Vásárra a BRFK-val és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint saját biztonsági szolgálattal működik szorosan együtt.