21. századi barnamezős városfejlesztés konferencia – milyen Budapesten érezzük otthon magunkat?

A Fővárosi Önkormányzat megfizethető lakásokat és egészséges, zöld környezetet, élhető és élettel teli városrészeket szeretne kialakítani Budapesten, ennek érdekében indította el az Otthon Budapesten programot. A program keretein belül most a 21. századi barnamezős városfejlesztés projekt kezdődik el.  A projekt célja, hogy felmérje milyen fejlesztések történnek jelenleg a városban, meghatározzon egy egységes jövőképet, és ez alapján szabályozási változtatási javaslatokat fogalmazzon meg. A városházi gondolkodás kiterjesztése érdekében december 9-én ingyenes, mindenki számára nyitott, online szakmai konferenciát szervezünk.

Az, hogy Budapesten és a környező településeken milyen lesz élni húsz, ötven, vagy épp száz év múlva, nagyban múlik azon, hogy mihez kezdünk a belváros és a külváros közötti átmeneti zónával, mihez kezdük a jobbára ezt a zónát célzó nagyléptékű beruházásokkal. A kérdés azért is nagyon aktuális, mert az elmúlt évtizedben egyre több olyan hosszútávú, 5-15 év alatt kiépülő beruházás is megjelent Budapesten, amelyek jelentős átalakulást hoznak egy-egy városrész, de akár az egész város életébe is.

21. századi barnamezős városfejlesztés konferencia – milyen Budapesten érezzük otthon magunkat?
A Marcheggi híd környéke. Nem mindegy Budapestnek, mi fog itt épülni. (Fotó: BFVT)

Budapest agglomerációs szétterülésének fékezése érdekében a Főváros városfejlesztési tervei a városhatáron belül, elsősorban az átmeneti zónában szeretnének fejlesztési lehetőséget kínálni. Az elkövetkező évtizedekben Budapest területén több tízezer új lakás, jelentős számú munkahely építése várható, ezért is fontos, hogy a Fővárosnak legyen egységes, átlátható víziója arról, hogy milyennek képzeli a jövő Budapestjét. A most induló, budapesti barnamezőkkel foglalkozó projekt egyik célja, hogy Budapest megtartsa lakosságát úgy, hogy a lakóterületek minősége javuljon.

Újabb állomás az Otthon Budapesten programban

A fenti célok elérése érdekében az Otthon Budapesten programhoz kapcsolódó új projekt által vizsgált tématerületek:

  • A 21. században az újonnan beépítésre kerülő területeken zajló fejlesztéseknek milyen kritériumrendszernek kell megfelelniük?
  • Hogyan lehet a meglévő, beépíthető, jelenleg használaton kívüli területeinkkel való gazdálkodás a város és lakói számára előremutató?
  • Területi, környezeti és társadalmi – gazdasági vonatkozásban is hogyan lehetnek fenntarthatóak az új fejlesztések?
  • Hogyan tudjunk már a fejlesztések tervezésénél minél jobban figyelembe venni a klímatudatosságot és kezelni az egyre fokozódó környezeti problémákat városi léptékben?
  • Hogyan tudnak az önkormányzatok, a tervező és befektető szakma az eddigieken túlmutató együttműködést kialakítani?

Ezeket kérdéseket és a projekt egész folyamatát részletesen körüljárja a Budapest – a mindenki számára élhető város című vitairat.

21. századi barnamezős városfejlesztés konferencia – milyen Budapesten érezzük otthon magunkat?
Egy pozitív példa a vitairatból: Közösségi lakótelep Cambridgeben. Tervező: Mole Architects, (Fotó: David Butler)

21. századi barnamezős városfejlesztés – konferencia a nagyvárosok fejlesztési kihívásairól

Az barnamezős városfejlesztési projekt keretében idén decemberben egy online szakmai konferencia kerül megrendezésre, amelynek legfőbb megállapításai beépülnek a projekt végeredményeként, kézikönyv formájában elkészülő ajánlás-rendszerbe. A Kézikönyv mind az önkormányzatok, mind a fejlesztők, tervezők számára segítséget nyújt majd a jövőbeni fejlesztések tervezésénél.

Időpont: 2021. december 9. 9:00 – 13:30

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2021.12.06-ig lehet.

A konferencia a fenntartható területgazdálkodás, innovatív lakosságmegtartás, ösztönző fejlesztési környezet témáit járja körül:

  • A területi és területgazdálkodási vonatkozású előadások a barnamezős területekre és a kompakt város kialakításának feltételrendszerére fókuszálnak.
  • A társadalmi-gazdasági vonatkozású előadások egy minden tekintetben ideális fejlesztői környezetben keresik a lakhatási válság újszerű megoldási lehetőségeit a piaci szereplők és szakértők szemüvegén keresztül.
  • A fenntarthatóságot, mint horizontális szemléletmódot most a város alkalmazkodó képessége szempontjából vizsgáljuk, külföldi kitekintéssel a pozitív energiamérlegű fejlesztési területekre.

21. századi barnamezős városfejlesztés konferencia – milyen Budapesten érezzük otthon magunkat?
Fejlesztési potenciállal rendelkező területek a jelenlegi szabályozás alapján. (Térkép: BFVT)

Előadók

Erő Zoltán, Budapest főépítésze

Albrecht Ute, Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Szilvási Pál, Ingatlanfejlesztői Kerekasztal

Pósfai Zsuzsanna, Periféria Központ

Kurucz Regina, HuGBC

Ekés András, Mobilissimus

Lőcsei-Tóth Kinga, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Renée Heller (NL), Amsterdam University of Applied Science

Frans Verspeek (NL), Smart Cities and Communities ATELIER

Szekcióbeszélgetések

Az előadásokat követően három párhuzamos szekcióbeszélgetésben van lehetőség részletesebben megvitatni a hallottakat.


Területi szekció

szekcióvezető: Benkő Melinda, BME Urbanisztika Tanszék

résztvevők: Albrecht Ute – BFVT Kft, Rab Judit – BFK, Szilvási Pál – IFK


Társadalmi-Gazdasági szekció

szekcióvezető: Ditróy Gergely, Portfolió

résztvevők: Pósfai Zsuzsanna – Periféria Központ, Sooki-Tóth Gábor, Tatár Tibor – IFK


Fenntarthatóság szekció

szekcióvezető: Bart István, Energia Klub

résztvevők: Kurucz Regina – HuGBC, Lukács András – Levegő Munkacsoport, Ábrahám András – IFK


21. századi barnamezős városfejlesztés konferencia – milyen Budapesten érezzük otthon magunkat?
Új városrész barnamezős területen. Illusztráció az Otthon Budapesten programból.