Budapest Brand Nonprofit Zrt, jogelődje a BVA Nonprofit Kft. által közzétett közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

SorszámMegnevezésElérés
I.1.
Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlap
I.11.
Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
I.2.
Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
I.3.
Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége
I.5.
Testületi szerv létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

SorszámMegnevezésElérés
II. 17.
BVA Nonprofit Kft. Közérdekű adatok megismerése szabályzat
II.1.1.
Közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
II.1.2.
Közfeladatot ellátó szerv Szervezeti és Működési Szabályzata