Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?

Mocsárosdűlő természetvédelmi célú rehabilitációja, zöldinfrastruktúra fejlesztése

A döntően Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Óbudán található Mocsárosdűlő egy beépített területek által közrefogott, hatalmas, összefüggő, mélyfekvésű zöldfelület, a főváros budai oldalának egyik utolsó megmaradt vizes élőhelye. A nagykiterjedésű, kaszálókból, üzemtervezett erdőből, legelőkből és kisebb facsoportokból álló, főként nyílt zöldfelület északi végén fekszik a Mocsáros helyi jelentőségű természetvédelmi terület, amely a nem védett, értékes természeti területekkel szerves egységet alkot.

A Tájépítészeti Osztály írása.

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy az itt található természeti értékek védelmét biztosítsa a védett terület kiterjesztésével és megvalósítsa az élőhely természetvédelmi rehabilitációját. A terület rendezését és zöldhálózati fejlesztését a természetvédelmi szempontok mellett a fővárosi lakosság igényeinek, javaslatainak figyelembevételével tervezi megvalósítani, emellett a Mocsárosdűlő a civil szervezetekkel történő együttműködés mintaterülete is lehet.

Budapest főváros településszerkezeti terve az április 3-án hatályba lépő módosítása szerint a Mocsárosdűlő nagy része természetközeli besorolást kapott, mellyel párhuzamosan a Fővárosi Önkormányzat jelentősen, mintegy 430 000 m2-rel csökkentette az korábbi évtizedekben ezen a területen tervezett lakófejlesztésre kijelölt, beépítésre szánt területeket, és növelte a természetközeli, illetve közparki területek nagyságát.

Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
Fotó: BFVT Kft. A képekre kattintva galéria nyíilik.
Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
Mocsárosdűlő a magasaból. Fotó: BFVT
Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
Mocsárosdűlő a magasaból. Fotó: BFVT

A terület alkalmas a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a csapadékvizek visszatartására és a környék vízháztartásának kiegyensúlyozására. Jó lehetőséget kínál élőhely-rehabilitációs projektek megvalósításához, melyekhez kapcsolódik a vízutánpótlás és vízkormányzás megvalósítása, valamint a természetvédelmi célokat szolgáló ismeretterjesztő oktatóközpont kialakítása. A fővárosban egyedüli értéket képvisel a terület legeltető gyepfenntartó gazdálkodása, amelynek támogatása és edukációs bemutatása is a Fővárosi Önkormányzat célja. A természetvédelmi célokon túl lehetőség van városi szintű zöldinfrastruktúra fejlesztésre, zöld közösségi mintaprogramok megvalósítására az élhető város és a klímavédelem érdekében, erdőterület szerkezetének átalakítása, ún. örökerdő létrehozásával, őshonos fafajok alkalmazásával és a tarvágás tiltásával.

A természetvédelmi beavatkozásokon túl, és a természeti értékek védelmének biztosítása mellett lehetőség nyílik szabadidős célú zöldfelületfejlesztésre (közpark létesítésére, szabadtéri rekreációs funkciók kialakítására) is. Ismerve azonban a terület egyedi értékeit, a természetközeliség megőrzése és elősegítése a legfőbb cél. Összességében tehát lehetőség van egy közel 100 hektáros, összefüggő, változatos funkciókkal ellátott zöldfelület kialakítására, melynek javaslati elemeit az alábbi fejlesztési koncepció szemlélteti.

Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
kép forrása: BFFH Tájépítészeti Osztálya.
Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
kép forrása: BFFH Tájépítészeti Osztálya.

A fenti fejlesztési vázlattervet a Főváros kiindulási vitalapnak tekinti és felkínálja a lehetőséget a terület közelében élőknek és a főváros minden lakosának egyaránt, hogy Budapest ezen természetvédelmi és városökológiai jelentőségű zöldfelületének távlati sorsába a kérdőív kitöltésével közvetlenül is beleszóljon. A kérdőív eredményeit a területre készülő stratégiai tervben elemezzük és hasznosítjuk.

Segítsd a terület jövőképének megalkotását a kérdőív kitöltésével. A kérdőív kitöltése 5-7 percet vesz igénybe és május 31-ig érhető el.

Mi készül a budai oldal egyik utolsó vizes élőhelyén?
Mocsárosdűlő fái felülről. Fotó: BFVT