Báthori Adél

Báthori Adél

gyógypedagógiai tanár – Vakok Iskolája

1985-ben tanítóképző főiskolai oklevéllel kezdtem a munkámat jelenlegi munkahelyemen mint nevelőtanár. 1989-ben megszereztem a gyógypedagógiai végzettséget, és az alsó tagozaton taníthattam. 1995-től az általános iskolában ép értelmű tanulókat oktattam, neveltem. 2001-től a speciális szakiskola oktató tanára vagyok. 2003-ban szakvizsgázott gyógypedagógusi diplomát szereztem szakértőként. 2015-ben az Oktatási Hivatal szervezésében elvégeztem a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai szakmai ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” továbbképzéseket, valamint a mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló minősítési eljáráson is eredményesen megfeleltem.

Vakok Iskolája

A többcélú, országos beiskolázású, komplex oktatási intézményben az óvodától a szakiskoláig, súlyos fokban látássérült, ép értelmű, tanulásban akadályozott és halmozottan sérült gyermekeket és fiatalokat oktatnak és nevelnek. Az óvoda három évfolyama után az általános iskola kilenc évfolyamot foglal magába. Az első osztályt két évre tervezték, ugyanis a Braille betűtanítás időigényesebb, mint a látóké. A speciális szakiskolában a 9. osztály elvégzése után három szakma közül választhatnak tanulóink. Három évfolyamosak a szőnyegszövő, kosárfonó, fonottbútor készítő és fazekas szakképesítések, a számítógépes adatrögzítő képzés két éves.

Az intézmény az elmúlt harminc évben hatalmas átalakításokon ment keresztül. Felszereltsége korszerű igényeket is kielégít. A gyermekotthonban kétágyas szobákban tudjuk elhelyezni az állami gondoskodásban részesülőket. Tanuszodával, jól felszerelt torna- és gyógytestnevelés termekkel, tankonyhákkal rendelkezünk. Minden tanulót el tudunk látni számítógéppel, és internet kapcsolattal. A számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés oktatásához is minden hardveres és szoftveres eszközzel rendelkezünk.

1987-ben jött létre a „Szól a szív…” Alapítvány azzal a céllal, hogy segítse az intézményi feltételek javítását és a tanulók társadalmi beilleszkedését. Kiemelt sikerekkel büszkélkedhet a Vak Diákok Sportegyesülete, amely nemzetközi versenyeken is komoly sikereket ér el. Jól működő kapcsolatot ápolunk Európa számos országával, de a tengerentúlon is vannak kapcsolataink. A tűzoltók is tőlünk tanulnak rossz látási körülmények között tájékozódni. Szívélyes szakmai kapcsolatot ápolunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai főiskolai karral és más gyógypedagógiai intézményekkel, még a határokon túl is.

Weboldal: www.vakisk.hu