Bodrog utca, Budapest 1027

Bodrog folyó (szlovákul Bodrog)

A Tisza jobb oldali mellékfolyója, Szlovákiában ered, Ukrajna Kárpátaljai területére, Kelet-Szlovákiára és Magyarországra terjed ki. Forrásfolyói a Latorca, az Ung, az Ondava és a Tapoly. Bodrognak attól a ponttól hívják, ahol az Ondava és Tapoly összefolyásából képződő Kis-Bodrog összefolyik a Latorcával. Felsőbereckinél, Sátoraljaújhely közelében lépi át a magyar határt. Magyarországi mellékvizei a Zempléni-hegység keleti oldalán lefutó Tolcsva, Bózsva és Ronyva patakok. Tokajnál ömlik a Tiszába.

A folyó hossza 65 km, ebből a magyarországi szakasz 51,5 km. Vízgyűjtő területe 13.579, Magyarországon 1382 km2, átlagos vízhozama 4,6-1300 m³/mp között változik.

A Bodrogköz, a holtágak élővilága gazdag, különösen halakban. Több védett terület található a folyó mentén, így a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet.

A tiszalöki duzzasztó 1955-ös megépítése óta hajózható.

Nevezetes települések a Bodrog mentén:

Borsi (Borša) II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, Sárospatak, a középkori templomáról is nevezetes Bodrogolaszi, Tokaj.

Érdekességek

Bodrogközben 700-800 növényfaj él, ebből 40-60 védett. Számos ritka élőhely található a területen.

Berzsenyi Dániel A szonetthez (1809) című versében említi a Bodrogot:

Képeslapok

Térképek

Fotók

Utcatörténet

Budapest II. kerületében, Felhévízen 1879 óta viseli utca a Bodrog folyó nevét. Számos kerületben létezett még Bodrog utca, ezeket viszont átnevezték.