Háromszék utca XI. XIX. XX. XXI. kerület, Háromszéki utca XVI. XVIII. kerület

Háromszék vármegye (Erdély, ma Románia)

Háromszék vármegye a Magyar Királyság délkeleti vármegyéje volt. Közigazgatásilag északról Udvarhely és Csík vármegyék, keletről és délről a Román Királyság, nyugatról pedig Brassó vármegye határolta. Központja Sepsiszentgyörgy volt. A teljes terület 3 889 km². Fontosabb folyói az Olt és a Feketeügy.

A nevében a hármas szám arra utal, hogy területén korábban három különálló székely szék, Kézdiszék, Orbaiszék és Sepsiszék terült el, amelyek 1562-ben egyesültek. Háromszék vármegye az 1876-os megyerendezés során jött létre a megszűnő Háromszékből és a szintén megszűnő Felső-Fehér vármegyéből idecsatolt néhány községből.

A vármegye területe a trianoni békeszerződés után a Román Királysághoz került. A második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án visszakerült a magyar a Magyar Királysághoz. A II. világháború után ismét Románia része lett.

A mai romániai megyerendszer 1968-as létrejötte óta területének nagy része Kovászna megyéhez, néhány települése Brassó megyéhez tartozik, míg Sósmező egyedüliként a moldvai Bákó megyéhez került.

Háromszék vármegyének 1910-ben 148 080 lakosa volt,  ebből 123 815 magyar, 22 963 román volt.

Érdekességek

Potsa József 1877 és 1903 között Háromszék vármegye főispánja, a vármegye legismertebb és legbefolyásosabb közéleti személyisége volt. Apor Péter után a leghosszabb ideig hatalmon lévő közméltóság. Népszerűsége, elismertsége elődeit, de az utána következőket is felülmúlta.

Háromszék Táncegyüttes 1990-​ben alakult Sepsiszentgyörgyön. Az együttes, az erdélyi népzene és néptánc kultúra megőrzését és továbbadását egy új, egyéni formavilág megteremtésével éri el.

Térképek továbbá itt,itt  és itt

Utcatörténet:

Háromszék utca a főváros négy kerületében is található. A XI. kerületben Sasadon 1934-ben, a XIX. kerületben Kispesten 1940-ben, a XX. kerületben Pesterzsébeten 1930-ban, a XXI. kerületben Királyerdőn 1937-ben kapta a nevét. A Háromszéki utca a XVI. kerületben Rákosszentmihályon 1920 óta, a XVIII. kerületben, Ganz kertvárosban 1922 óta viseli az egykori vármegye nevét.