Naszód utca, Budapest XX. 1202

Beszterce-Naszód vármegye (ma Năsăud, Románia)

Beszterce-Naszód vármegye a Magyar Királyság legkeletibb megyéi közé tartozott, jelenleg Románia közepén található.

Az 1876-os közigazgatási reform keretében Beszterce és Naszód vidékéből hozták létre a vármegyét. A terület már az ókorban is lakott volt, a XII. században bányászattal foglalkozó szászok telepedtek le a környéken. Beszterce vidéke kezdetben a nagyszebeni gróf alá tartozott, de 1453-ban V. László király a területet Hunyadi Jánosnak adományozta és örökös grófjává nevezte ki, ami ellen a helyiek többször fellázadtak. Mátyás király megszűntette a besztercei grófságot és a vidéket a szász gróf alá rendelte. Az ezután bekövetkező gyors fejlődés egyik motorja a bányászat mellett a Lengyelországgal, Fekete-tengerrel és a Balkánnal folytatott kereskedelem volt. A XVI–XVII. században zajló háborúk, járványok, és éhínségek visszavetették az addigi fejlődést.

Az erdélyi határőrvidék 1772-es felállítása során Naszód székhellyel itt oláh határőr gyalogezredet szerveztek, amely az 1851-es megszűntetéséig működött. 1870-ben Erdély Magyarországgal való egyesítése után a vidék kiváltságait eltörölték, és jogállását a magyarországi törvényhatóságokkal egyformán rendezték.

A trianoni békeszerződésig Beszterce-Naszód vármegye a Magyar Királysághoz tartozott. 1920-ban a Román Királysághoz került, a második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án a város visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború után ismét Románia része lett.

Erdélyben található egy Naszód nevű település is. A város a romániai Beszterce-Naszód megyében, Besztercétől 20 km-re, a Nagy-Szamos partján fekszik.

Beszterce-Naszód vármegye lakossága 1910-ben: 127 843 lakosból 87 564 oláh, 25 609 német, 10 737 magyar

Érdekességek

A román határőrök az 1848–49-es szabadságharc alatt az osztrák oldalon küzdöttek. 1848. végén Bem József csapatai Beszterce és Naszód alatt visszaverték a Karl von Urban vezette helyi erőket, majd 1849 elején kiszorították őket Erdélyből.

Google térkép

Képeslapok

Térképek

Fotók

Utcatörténet

A fővárosi XX. kerületi Gubacsipusztán 1941 óta van Naszód utca.