Stubnyai utca, Budapest XIV

Stubnyafürdő (ma Turčianske Teplice, Szlovákia)

Stubnyafürdő Közép-Szlovákiában található, a Nagy-Fátra lábánál, közel Besztercebányához. A Magyar Királyság egykori Turóc vármegyéjének volt az azonos nevű járási székhelye.

Stubnyafürdő gyógyvízéről és meleg vizű forrásairól ismert. A kőkorszak óta lakott, de már a középkorban is elsősorban fürdőként használták. 1281-ben már említik forrásait, szláv és német neve is erre utal: a teplice szó (és különböző alakjai) hévízet, illetve a stube szó (középfelnémet) fűthető helyiséget jelent. Mai nevében is ezt olvashatjuk: Turčianske Teplice szlovákul Turóchévízet jelent.

Legismertebb birtokosai a Majthényiak voltak a XV. század végétől, akik épületet is emeltek a források felé. 1532-ben Körmöcbánya fennhatósága alá került, ekkor folyamatos építkezéssel bővült a fürdő területe. Ekkoriban országszerte ismert gyógyfürdőhely volt a főurak számára.

1872-ben elérte a vasúthálózat, mely szélesebb körben tette ismertté a települést, 1885-ben épült fel első szállodája. A XX. század során több környező kisebb falvat csatoltak hozzá, így jelentősen megnőtt a város lakossága.

A település 1920-tól Csehszlovákia része, majd a második világháború alatt a nevében független Szlovákiához került. Ennek megszűnése után ismét a Csehszlovák köztársaság része lett. 1993 óta Szlovákiához tartozik, az 1996-os közigazgatási reform óta a Zsolnai kerület Stubnyafürdői járásának székhelye.

Lakossága 1910-ben: 288 lakosból 120 magyar és 113 szlovák.

Lakossága 2011-ben: 6694 lakosból 6177 szlovák és 5 magyar (429 nem nyilatkozott)

Érdekességek:

Több uralkodó is járt a fürdőben: Luxemburgi Zsigmond és Habsburg Miksa magyar király is meglátogatták.

1666. április 5-én Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter itt kötöttek titkos egyezséget a Habsburgok ellen: ez a megállapodás a Wesselényi-féle összeesküvés előzménye volt.

Képeslapok

Google-térkép

Utcatörténet:

A fővárosi XIV. kerületi Alsórákoson található Stubnyai utca 1928 óta viseli a turóci település nevét.