Úz utca, Budapest XVIII. 1183

 Úz-folyó (ma, Románia)

Az Úz-folyó Székelyföldön, a Csíki havasokban a Rugát-tető mellett ered, és a Keleti Kárpátokon át folyik ki Moldvába, majd Dormánfalvánál ömlik a Tatrosba. A folyón vízierőművet létesítettek a románok 2013-ban, amit a Magyar Villamos Művek vásárolt meg két év múlva.

A folyó névadói az úz népcsoport. Miután portyázó csapataikat 1068-ban a kerlési csatában legyőzte Géza és László herceg, egy részük a besenyőkkel együtt betelepült a Kárpátokon belülre, ahol határvédelmet láttak el.

Az Úz völgyében súlyos harcok folytak mindkét világháborúban. Az I. világháborúban 1916 decemberében orosz csapatok szállták meg a környező hegyeket. 1917 március 8-án Breit József csapatai egy jól megtervezett rohammal elfoglalták az 1340 m magas Magyarós tetőt, az oroszok legjelentősebb állását és a völgy körüli többi orosz állást. Magyar részről 45 fő esett el, 405 fő orosz részről, és 1004 foglyot ejtettek katonáink.

A II. világháborúban a völgy az Árpád vonal részeként épült ki. Az orosz hadsereg a románok átállását követően 1944. augusztus 26-án tört be a völgybe. A súlyos harcokban elesett a 11. székely határőr zászlóalj és a segítségükre küldött egységek 2500 katonája. Közöttük több mint 200 tisztet és altisztet fogságba esésük után végeztek ki az oroszok. A szovjetek 15 000 halottat és eltüntet írtak össze.

Az Úz völgye a trianoni békeszerződésig a Magyar Királysághoz tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került, a második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború után ismét Románia része lett.

Érdekességek

Az 1917-es harcokban részt vevő Munkácsi 11-es honvéd gyalogezred katonái kápolnát emeltek az elesett bajtársak emlékére a Magyarós- patak mellett.

A II. világháború Úz-völgyi harcaiban elesettek egy részét Úzvölgy faluban temették el. A temető ma fontos katonai emlékhely, amely a 2019-es politikai botrány miatt került a magyar és a román sajtó figyelmébe ismét.

Google térkép

Képeslapok

Fotók

Utcatörténet

A fővárosi XVIII. kerületi Bélatelepen az 1920-as évek óta viseli utca az erdélyi folyó nevét.