Vágfarkasd utca, Budapest XI.

Vágfarkasd (ma Vlčany, Szlovákia)

Vágfarkasd Szlovákiában Érsekújvár közelében, a Kis-Duna és a Vág között található, az ún. Mátyusföldön. A Magyar Királyság egykori Nyitra vármegyéjéhez tartozott.

Nevét a Farkas személynévről kapta, feltehetőleg tulajdonosa lehetett, a X–XI. század tájékán. Első írásos említése későbbről, 1113-ból való. A XIV. században visszatért eredeti tulajdonosaihoz, a Farkas családhoz, míg az férfiágon ki nem haltak. A kora újkorban a falu lakóinak többsége református lett, több alkalommal tartottak is református zsinatot. Érsekújvár 1663-as elestével Farkasd is török kézre került.

A XVIII. század első fele mozgalmas volt a település életében: aktívan részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban, közben a pestisjárvánnyal is meg kellett küzdeniük. A falu birtokainak jelentős részével a Károlyiak rendelkeztek az 1730-as évektől kezdve. Az 1831-es kolerajárvány itt is sok áldozatot szedett. A farkasdi rév, mint a középkor óta már sokszor, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején is nagy szerepet játszott, 1849 júniusában voltak a térségben a legnagyobb összecsapások.

A település 1920-tól Csehszlovákia része, majd az első bécsi döntés értelmében visszacsatolták a Magyar Királysághoz. A háború végével ismét a Csehszlovák Köztársaság része lett. Vágfarkasdot is sújtotta a csehszlovák-magyar lakosságcsere. 1993 óta Szlovákiához tartozik, az 1996-os közigazgatási reform óta a Nyitrai kerület Vágsellyei járásának része.

Lakossága 1910-ben: 5391 lakosból 5372 magyar és 15 szlovák.

Lakossága 2011-ben: 3328 lakosból 2284 magyar és 951szlovák (34 nem nyilatkozott)

Érdekességek:

A Vágfarkasd nevet a település a XIX. század végén, a magyarországi helységnevek egyértelműsítésekor kapta meg. A Vág előtag különböztette meg a többi azonos nevű településtől.

Vágfarkasd gazdag néprajzi hagyományokkal bír, melyeket meg is őrzött mind a mai napig.

Itt töltötte gyerekkorát Kaszás Attila színész.

Képeslapok

Hangarchívum

Google-térkép

Utcatörténet

A fővárosi XI. kerületi Kelenföldön található Vágfarkasd utca 1939 óta viseli a nyitrai település nevét.