Orbó utca, Budapest XIV. (1144)

Orbó névelemet tartalmazó falunevek (ma Románia)

Erdélyben több településnek néveleme az „orbó”. Nem tudjuk, hogy közülük melyik az utca névadója. Az orbó (vbrba) név szláv eredetű, és fűzfát jelent.

Désorbó Kolozs megyében, Déstől 10 km-re fekszik, korábban a Felsőorbó nevet viselte. A trianoni békeszerződésig Szolnok-Doboka vármegye Dési járásához tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került. A második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án Désorbó visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború után ismét Románia része lett.

Marosorbó Maros megyében, Marosvásárhelytől 25 km-re a Maros partján fekszik. A trianoni békeszerződésig Torda-Aranyos vármegye Marosludasi járásához tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került.

Tasnádorbó a romániai Szatmár megyében, Tasnád városától délkeletre fekszik. A trianoni békeszerződésig Szilágy vármegye Tasnádi járásához tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került. A második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án visszakerült a falu Magyarországhoz. A II. világháború után ismét Románia része lett.

A romániai Fehér megyében található Alsóorbó, Nagyenyedtől hét km-re délnyugatra a Maros-folyó közelében fekszik. A 79-es számú közút vezet innen Középorbóhoz, amelyen továbbhaladva Felsőorbóhoz lehet eljutni. A trianoni békeszerződésig a három falu Alsó-Fehér vármegye Nagyenyedi járásához tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került.

Szintén a romániai Fehér megyében, Szászsebestől 20 km-re, a Szerdahelyi-hegység lábánál fekszik Szászorbó (ma Gârbova). A falut a XII. században székelyek lakták, akik még a tatárjárás előtt költöztek el, helyükre szászokat telepítettek be. A trianoni békeszerződésig Szászorbó Szeben vármegye Szerdahelyi járásához tartozott, 1920-ban a Román Királysághoz került.

Szászorbó lakossága 1910-ben: 1874 lakosból 914 német, 897 román, 13 magyar

Szászorbó lakossága 2011-ben: 1496 lakosból 1251 román, 159 roma, 41 nem nyilatkozott

Érdekességek

A Szászorbóról elköltözött székelyek népesítették be a székelyföldi Orbaiszéket, és a vármegyeszervezettől független közigazgatási és katonai egység korábbi lakhelyükről kapta a nevét. A XVII. század elejére azonban már két másik székkel egyetemben Háromszéknek nevezték.

Képeslap

Térkép

Fotók

Utcatörténet

A fővárosi XIV. kerületi Alsórákoson 1953 óta van Orbó utca.