Szepes utca, Budapest XVIII, Szepesi utca Budapest II, XII, XVI, XXII, Szepesség utca XX.

Szepes vármegye (ma Spiš, Szlovákia)

A Magyar Királyság északi részén helyezkedett el, magába foglalva a Magas-Tátrát, ez alkotta a magyar-lengyel határt. A Szepesség területén valószínűleg a Magyar Királyság volt az első államalakulat. A Szepesség név egyszerre jelent földrajzi és történelmi fogalmat is; egységes vármegyéről az 1876-os közigazgatási reform óta beszélhetünk, korábban a tágabb értelemben vett Szepesség földrajzi elnevezést használták közigazgatásilag meglehetősen tagolt területre.

Éltek itt gömör-őröknek nevezett, valószínűleg kabar leszármazott, a székelységhez hasonló szereppel megbízott határőrök, majd itt telepedtek le nagy számban, területi autonómiával bíró ún. szepesi szászok, akik a terület polgárságát alkották. Jelentős a bányavárosok száma, akik szövetségbe is tömörültek, illetve találhatunk itt szabad királyi városokat is (Késmárk, Lőcse), a felsoroltak jogilag és közigazgatásilag mind elkülönültek egymástól.

1920-ban a megye majdnem teljes egésze Csehszlovákiához került néhány északi, Lengyelországhoz csatolt települést leszámítva. Az első bécsi döntés nem érintette Szepességet, a háború alatt a nevében független Szlovákia, majd ismét Csehszlovákia része lett. 1993 óta Szlovákiához tartozik.

Lakossága 1910-ben 172 867 lakosból 97 077 szlovák 38 434 német és 18 658 magyar.

Érdekességek

Szepes vármegye területe 1412-ben jelentős csorbult, Zsigmond király velencei háborúja következtében ugyanis elzálogosította – ilyen a magyar történelemben soha máskor nem fordult elő: 13 város és a lublói uradalom került lengyel fennhatóság alá 37 000 garasért. 1772-ben kerültek vissza, Lengyelország első felosztásakor.

A koraújkori Szepességet, annak zavaros viszonyait és mindennapjait mutatja be Mikszáth Kálmán: Fekete város című regénye.

Képeslapok

Térképek

Utcatörténet

Ma Szepes utca a XVIII. kerületben található, Ferihegyen, amely 1940-ben kapta nevét. Szepesi utca a II. kerületben, Hárskaalján (1930-as évek óta), a XII.kerületi Virányoson (1910 óta), XVI. kerületi Rákosszentmihályon (1920-as évek óta), a XXII. kerületi Budafokon (1930-as évek óta), Szepesség utca pedig a XX. kerületben 1932 óta található.