Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök

Az 1910-es évek elején Budapesten rendszeresek voltak a több ezres és tízezres, elsősorban munkásokból álló tömegeket megmozdító események, melyek fókuszában az alacsony bérek, a magas lakbérárak és az általános választójog hiánya volt. Az eseménysorból kiemelkedik a korszak legnagyobb, nagyjából százezer fős tömegtüntetése, ami Vérvörös csütörtök néven híresült el. A 109 évvel ezelőtti, mára szinte feledésbe merült budapesti tüntetés jogosan kapta ezt a nevet: a brutális oszlatás során több tüntetőt lellőttek, de a tömegből is többen visszalőttek a rendőrökre, és egész délután külön-külön is sérültek tucatjaival járó összecsapások zajlottak a város több pontján.

Kovács Tamás

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan gyűlhetett össze 1912. május 23-án egy alapvetően parlamenten belüli hatalmi machináció miatt meghirdetett tüntetésen egyetlen párt (a Szociáldemokrata Párt) hívására nagyjából 100 ezer ember a belvárosban, vissza kell ugornunk pár évet Budapest történetében. Vissza lehetne persze ugrani tizet, vagy százat is, de volt egy olyan eseménysor, aminek a rövid története talán segít elképzelni a hangulatot. (Aki enélkül is el tudja képzelni, ugorjon nyugodtan.)

Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
Feldöntött villamos-barikád a Nagymező utcában az 1912. május 23-i vérvörös csütörtökön
(Forrás: Volt egyszer egy Magyarország. Szerkesztette: Gerő András-Jalsovszky Katalin-Tomsics Emőke
Balassi Kiadó-Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1996, 45. kép.)

A legsikeresebb sztrájk

Az 1910-re kicsúcsosodó lakbérsztrájk során több mint tízezer bérlő több mint 200 bérházban tagadta meg a szinte napról napra emelkedő lakbérek megfizetését. Az évekig tartó, egyre szervezettebbé váló tiltakozás volt sokak szerint Magyarország legnagyobb hatású sztrákja, ami alatt és után sokan joggal érezhették, hogy volt értelme a kockázatos kiállásnak. A lakbérsztrájkok eredményeként többek között a házak nagy részében megállapodások születtek a bérlők és a tulajdonosok között, Főváros elkezdte megrendszabályozni az elszálló lakbérárakat a bérlők védelmében, a lakásügyekkel kapcsolatban pedig egy idő után a bérlők képviselői is részt vehettek a döntéshozatalban.

Ezeknél is nagyobb hatás viszont, hogy a Főváros bér- és szükséglakások, illetve szociális intézmények építésbe fogott. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Bárczy István (fő)polgármesternek, de azt senki nem vitatja, hogy a lakbérsztrájkok több éves sorozata nélkül jóval lassabban és kevesebb lakás épült volna. Pár év alatt 5000 (!) bérlakás, és több száz szükséglakás épült és ekkor adták át a ma is működő Dózsa György úti Népszállót is. (Ne legyenek illúzióink: még ez a valóban nagyivű program is csak tüneti kezelése volt a lakhatási válságnak, amit pár évvel később az I. világháború után Budapestre érkező tömegek is súlyosbítottak. De ez már egy másik történet.)

A budapesti lakbérsztrájkok és hatásuk története elképesztően izgalmas, a fontosabb szerepet játszó házak (például az angyalföldi Tizenháromház) pedig a mai napig állnak. A határozottan sikeresnek mondható tiltakozásra munkások és házépítők háztulajdonosok egyaránt évtizedekig emlékeztek, persze kissé más előjellel. Ez az emlékezet pedig lecsapódott a két világháború közötti budapesti építkezéseken, és így sok helyen tetten érhető Budapest mai utcaképén is.

A Vérvörös csütörtök közvetlen kiváltó oka nem a lakhatási helyzet volt, de a fenti események a fontos előzmények közé tartoznak: a sztrájk erősítette az informális és formális munkásszervezeteket, a választójoggal nem rendelkező (!) munkások között tovább nőtt a Szocdemek népszerűsége, és éppen a legsikeresebb korszakában járunk egy több éves, küzdelmes sztrájksorozatnak.

A Vérvörös csütörtök

Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
Feldöntött villamos a Vérvörös csütörtökön. Béke és Szabadság, 1955. május 18. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Választójogal ebben az időben még nagyon kevesen rendelkeztek, a kormányról, képviselőkről a lakosság alig pár százaléka döntött. A téma évről évre egyre forróbb és központibb lett, és élénken foglalkoztatta a választójoggal nem rendelkező munkásokat is. 1912 májusában, kevesebb mint két héttel azután, hogy a parlamenti ellenzék mozgásterét radikálisan csökkenteni akaró gróf Tisza István lett a képviselőház elnöke, a Szociáldemokrata Párt tüntetést (és sztrájkot) szervezett.

A parlamentben ekkor már hosszú ideje erősödtek az ellenzéki, a munkások körében nagyon népszerű hangok, az országgyűlési munkát obstrukcióval (magyarul: kegyetlenül hosszú, a döntéshozatalt akadályozó hozzászólásokkal, adminisztratív kibúvókkal) akadályozták, de az ostrukció lehetőségeit korlátozó szabályok ellen tiltakozva az üléstermet is szétverték korábban.

A tüntetésre százezres, jellemzően külvárosokban élő és dolgozó munkásokból álló tömeg gyűlt össze a belvárosban, a Parlament előtt. Hamar világossá vált, hogy a kiváltó okok elleni tiltakozás mellett egy általános kormányellenes demonstráció bontakozik ki. A hangulat feszült volt mind a tüntetők, mind a rendfentartók oldalán.

A békés oszlatás nem vezetett eredményre, a tömeg nem mozdult. Az ezt követő erőszakos rendőri fellépés hatására pedig elszabadultak az indulatok. A tüntetők a városban több helyen felszedték az utcaköveket, barikádokat emeltek, kirakatokat törtek be, villamosokat borítottak fel, többen a rendőrökre is visszalőttek. Kassák Lajos két évvel korábban, egy lakbérsztrájkokról szóló művében írta: „talán csak egy halálra szánt ember kellett volna ahhoz, hogy az egész város rendje fölboruljon.” Hogy 1912. május 23-án felborult, ahhoz nem fér kétség.

Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök

Lovasrendőrroham a tüntetők ellen (Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1962) Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
Letartóztatott tüntetők a Váci úton. Fotó: Fortepan/Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Budapest rendőrfőkapitánya, Boda Dezső valóban brutális eszközökkel próbálta feloszlatni a tömeget: az első világháború előtti korszak legnagyobb tüntetésén pár óra alatt hatan meghaltak, több százan megsebesültek, a nap végére százakat le is tartóztattak.

A Vérvörös csütörtök név szinte azonnal ráragadt az eseményekre, amikor a Szociáldemokrata Párt lapja ezzel a címmel jelentette meg beszámolóját:

Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
Népszava, 1912. május 25. (24-én nem jelent meg az újság) Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Tünetés, Nyugat, villamos

Babits Mihály árulkodó című verse, a Május huszonhárom Rákospalotán nem az egyetlen irodalmi alkotás, ami a napról született. (Többek közt Ady, Kosztolányi, Kaffka Margit és több más Nyugatos írt róla.) Azért ezt idézem, mert túl azon, hogy átérezhetővé teszi a város hangulatát, feltűnik benne a nap egyik fontos, de még nem említett szereplője.

„Pest utcái között rohanó nép, puskalövések,
rendőr, tört üvegek, népszava, forradalom.
Én egyedül tehetetlenül itt számlálom a percet
nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt.
Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak,
nem bőgnek tehenek, még a a malac se visít.
Nádas eresznek alatta topázszemü tengericső csügg.
Hószinü fal, kék árny. Csend, csak a fecske csicserg.
Csak ha a villanyos átrohan itt (és mint a tehén bőg)
sejteni a város szörnyeteges közelét.
Ám most alszik a táj: egy döglött villanyos állong.
Ó bús villanyosom! bús ez a néma világ!
Bús e méla falún az üres sínekre merengni.
Ó jövevény sínek, visztek-e még ma tovább?
Visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak,
hol most csorran a vér, forran a forradalom?
hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi
s sarkra az Eszme kiáll isteni ríma gyanánt;
hol tán míg irom ezt, Magyarország nagy betegágyán
vér és kínok közt megszületett a Jövő.”

A verset olvasva és a képeket nézve feltűnhet egy eddig nem említett, de fontos szereplő: a villamos. Pest tömegközlekedési eszköze ekkor egyeduralkodóan a villamos volt. Az alacsony befogadóképességű kocsik a maihoz képest sokkal sűrűbb hálózaton közlekedtek, nem véletlen, hogy kis túlzással minden pesti fotóba belelógott egy villamos. Érthető hát, hogy barikádemelésre is kézenfekvő eszköz volt.

Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
Villamos a Nagymező utcában (Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1962) Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
Felborított villamosok, utcai barikádok, lelőtt tüntetők: ilyen volt a Vérvörös csütörtök
A tüntetés felé tartó huszárság a Báthory utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán. (Béke és Szabadság, 1955. május 18.) Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

A történethez lezárásként hozzátartozik, hogy a tüntetés nem érte el a közvetlen célját: Tisza a képviselőház elnöke maradt, a kritizált házszabályt elfogadták.