A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

Azok az igazán izgalmas városok, amelyek lakossága túlnyomórészt már a föld alatt van. Nem, nem a zombiapokalipszis miatt. Az idő, amely beleivódott a falakba, az egykor itt élt emberek élete, vagyis röviden a múlt sokszor izgalmasabb, mintha tántorgó élőhalottak elől kellene menekülni. És mennyivel szebb…. csak be kell lépnünk egy elvarázsolt ház kapuján.

Kovács Krisztina írása és fotói.

Álljunk meg mondjuk a Horánszky utca közepén a Palotanegyedben. Fantasztikus, ahogy napról napra szépül és megtelik élettel. Ma már inkább az szúr szemet, ha egy helyi palotácskában nincs új kávézó, galéria, de minimum egy frissen festett ablakkeret. A 16-os szám éppen ezért feltűnő. Pedig építtetői, az Emich-család meghatározó szerepet játszott nemcsak a városrész, de a nemzeti irodalom létrejöttében is. Ha Thomas Mann Budapesten született volna, ennek a családnak a négy generációjáról is megírhatta volna a Buddenbrook házat – más kérdés, hogy azért kapott-e volna Nobel-díjat.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

I. Gusztáv, az alapító (1814-69)

„Egy tartalomdús és válogatott könyvraktár, a magyar, német, franczia és angol literatura és a tudományosság minden ágából képessé teszen a kegyes megbizatásoknak leggyorsabb és legjutányosabb kielégitésére”

– ezzel az apróhirdetéssel jelentkezett 1842-ben Emich Gusztáv pesti könyvkereskedőnek. Ki tudja, miért nem a tisztes pékmesterséget akarta átvenni az apjától? Mindenesetre addigra már kitanulta a könyves szakmát (pár év segédkedéssel), kiépítette külföldi kapcsolatait szerte Európában (további pár év segédkedéssel Lipcsétől Párizsig) és szert tett egy bécsi menyasszonyra is. Valamint igazolni tudta, hogy rendelkezésére áll a szükséges kezdőtőke, és hogy beszéli a szakmához kötelező 2-3-4 nyelvet. És hogy tisztességes, megbízható ember.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?
A Horánszky utca palotáinak többségét már felújitották – ez a szembe szomszéd

Utóbbi igazolása nem kevés gondot okozhatott Eggenberger mesternek, akinél a szakmát kitanulta. Végül cseles megoldást választott: a másik hét pesti könyvkereskedővel együtt tiltakozott az ellen, hogy az engedélyt kapjon, növelve a konkurenciát, de saját nevében a legjobb ajánlólevelet állította ki a tanítványa emberi és szakmai kvalitásairól. Emichnek rendkívül jó érzéke volt ahhoz, hogy megérezze merre, hogyan fordul a világ. Már 1841-ben

A nemzeti műveltség elősegítését

említi fő céljaként, amikor József nádor, a király helyettese fogadja. Ne felejtsük el, hogy a magyar akkor még nem is államnyelv hivatalosan (csak 1844-ben lesz az). Ennek ellenére az üzlet megnyitásakor – mert persze megkapja az engedélyt – nem kevesebb, mint 29 magyar nyelvű kiadvány szerepel az új bolt polcain.

És nem csak a jól eladható jogi szakkönyvek, boldogságtudomány, körömgyógyászati kisokos vagy bankismeret, de Vörösmarty és Eötvös József művei is. Ez nagy szó, hiszen még 1850-ben is csak Pest harmada, mintegy 32 000 lakos vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Az első, közönségkedvenc regényírót, Jósika Miklóst is németre kellett fordíttatni ahhoz, hogy tényleg befusson.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

Emich más, merészebb üzletpolitikát választ, mint versenytársai: egyrészt közvetlenül Párizsból rendeli a francia kiadványokat – ez behozhatatlan előny lesz a női olvasóknál, akik így egyből a párizsi divatot tudják követni. Másrészt nem átall leszerződni mindenféle széllelbélelt magyar nyelven verselő ifjonccal.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

…Mint született magyar, ki hazám iránt szenvedelmes szeretettel viseltetem, fő figyelmemet s igyekezetemet a honi literaturára forditandom, bizodalmasan reménylvén, hogy t.cz. Hazámfiai számos látogatásaikkal tisztelendnek meg.”

– vallja már 1842-ben.

(Kép: wikipedia)

Ugyan Petőfit – akinek már az első harminc verse után van akkora arca, hogy maga ajánlkozzon a könyvesnél – először elhajtja, később mégis ő lesz a költő összes versének kiadója. Nem kevés nyűglődést magára vállalva ezzel a forradalom után. De ő adta ki könyvben Az ember tragédiáját és Jókai regényeit – bár az Egy magyar nábobnál már úgy szerződött, hogy Jókainak kell felelnie azért, ha a rendőrhatóság nem engedi a könyvet megjelentetni. És Emich adta ki a magyar nyelv nagyszótárát is 1862 és 1874 között, tíz évvel az Oxford English Dictionnary első kiadása előtt (1884). Ezzel az elhivatottsággal nem véletlen, hogy maga Széchenyi István ajánlotta a Nemzeti Casino tagjának.

I. Gusztáv 1867-ben végül nemesi címet kap és nem szégyelli a könyvnyomdászok festéktörő tekéjét új címerében. 26 év alatt 663 művet adott ki, ebből 629-et magyarul.

II. Gusztáv – az aranykor (1843 – 1911)

Ifjabb Gusztáv eredetileg kalandosabb pályára vágyott, el is kezdte 12 évesen a fiumei tengerészeti akadémiát. Két évre rá, azonban már a családi üzemet tanulja, majd az üzleti partnereknél, Bécsben, Lipcsében és Párizsban gyakornokoskodik – persze fizetés nélkül. A szíve csücske azonban nem a könyvkereskedés, hanem a nyomdászat. 17 évesen társszerzője egy, a könyvnyomdászat történetét feldolgozó brosúrának – a legfontosabb partnerek ezt kapják céges ajándékként. Valószínűleg az ő kedvéért öl bele apja rengeteg pénzt a magyar könyvkiadás egyik remekébe: az Emich cég a koronázás tiszteletére megjelenteti a Képes Krónika hasonmás kiadását, amelynek még Párizsban is a csodájára járnak.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?
A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?
Kisajtó, nagyajtó – a baloldali volt a garázs, vagyis akkoriban a konflis, fiáker vagy a hintó és a lovak helye

Apja 22 évesen nagykorúsíttattja – érezte talán, hogy nincs már sok ideje rendben átadni a céget. 1868-ban létrejön az Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság. A vállalat tőzsdére vitelével sikerül biztosítani, hogy elegendő tőkéje legyen a további fejlődéshez. A céget vezérigazgatóként majd elnökként II. Gusztáv irányítja, de az igazgatótanácsban helyet kap Jókai és Kandó Kálmán is – képzeljük el mai példával mondjuk a Magvető IG tagjaként Dragomán Györgyöt és Karikó Katalint egymás mellett…

II Gusztáv aztán már a Monarchia elismert nagyiparos vállalkozója, udvari tanácsos, király asztalnok és a Ferenc József-rend lovagja. Országgyűlési képviselőként ő készíti a magyar borászatot csaknem elpusztító filoxérajárványról a hivatalos jelentést. Hiszen természettudósként is neve van. Legkedvesebb időtöltése a lepkegyűjtés – legfőbb büszkesége A kis lepkegyűjtő című kiadvány, amely nem kevesebbet tűz ki célul, mint a magyar lepkészeti szaknyelv megteremtését.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

Ezen igénytelen dolgozatomat a természetrajzot kedvelő közönségnek átadva s jóakaró elnézését kérve, ezt azon kívánsággal teszem, vajha sikerülne a lepkészetnek mentül több uj hivet szereznie”

– írja a – természetesen saját kiadású – könyvecske előszavában.

(Kép: wikipedia)

A pillangók mai barátai szívet fájdító sóvárgással vehetik manapság a kezükbe a művet. Nemcsak azért, mert akkoriban a gyapjaslepkének még olyan szép neve volt, mint különböző Gyaponcz (nagybetűvel!), a dongószendert pedig pöszöralaku Pödörnyének hivták. De azért is, mert fájón konstatálhatják, hogy mennyivel kisebb és szürkébb Budapest mai pillangóállománya.

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?
Sajnos nem eredeti, de hasonmás kiadás 2008-ból

II Gusztáv építteti 1896-ban a Horánszky utcai palotát. A Novák Ferenc tervei alapján készült épület klasszikus bérpalota, vagyis Emichék sose laktak benne. A Petőfi összes és a nemzeti irodalom jó üzleti érzékkel párosulva elég tisztes hasznot hozott, maradt még befektetésre is.

Néhány háznyira a bérpalotától élte utolsó éveit egy másik költő, Andersen meséinek első fordítója, aki fiatalon, szegényen, nagy fájdalmak között halt meg, egy nemzet megvetésétől övezve: Szendrey Júlia. Pedig a Petőfi-versekhez neki is volt némi köze…

A pesti Buddenbrook ház, avagy kinek lett palotája a Petőfi-versekből?

III. Gusztáv – a hanyatlás kezdete (1866-1927)

A legifjabb Gusztáv jutott talán a legmagasabbra: miniszter volt, nagykövet és kormánybiztos. A kép azonban közelről nézve kevésbé fényes, mint ahogy a korszak is sötétebb volt. III. Gusztáv jogi, kereskedelmi és politikai tanulmányok után egész életében tisztviselő volt. Először államtitkár az átmenetgazdasági minisztériumban (bármit is jelentsen ez 1907-ben), kereskedelemügyi miniszter csak bő 4 hónapig, berlini követ 5 évig. Se a hobbijairól, se az afférjairól, se az álmairól nem tudni sokat.

IV. Gusztáv, a dinasztia vége (1897 – ?)

De még mindig többet tudunk róla, mint a fiáról. Legeslegifjabb Gusztávról még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Az biztos, hogy a Fiumei úti temetőben halála után megfordították az emőkei Emich család híres címerét a nyomdásztörő tekékkel, annak a jeléül, hogy nem maradt utóda és vele kihalt a család férfiága.

Lépteik, de még inkább életmódjuk nyomát őrzi a kis palota. És a könyvesboltok. A legnagyobb online antikvárium kínálatában még ma is csaknem száz kötetet találni, amely az Emichek nyomdájában látta meg a napvilágot.

Köszönet a segítségért Bálint Angelikának, az Imagine Budapest sétavezetőjének és Kelen Károlynak, az „Egy birodalom ébredése” című könyv szerzőjének