Megfizethető lakhatás mindenkinek!

Megfizethető lakhatás mindenkinek!

AHA – “Affordable Housing for All”, azaz “Megfizethető lakhatás mindenkinek!”
Bemutatjuk az AHA-t, egy Európai Unió által finanszírozott programot, amely 2024 tavaszán indult el Budapesten. A program funkciója összetett: integrált megoldást kínál a főváros lakhatási problémáira. 


A budapesti lakhatási válság egyre súlyosabb problémát jelent a városlakók számára. Az Európai Unió fővárosai közül jelenleg a bérekhez viszonyított lakásbérleti árak Budapesten a legmagasabbak. A magas lakásbérleti díjak mellett az alacsony fizetések miatt sokaknak megfizethetetlen a modern, méltó és akár energiahatékony saját lakás. Emellett ország-, sőt Európa-szerte nagyon megemelkedtek a bérlakásárak, így a lakhatási költségek egyre többek számára okoznak komoly anyagi problémát.

Kérdés, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet, és hogyan lehetne elérhetőbbé tenni a megfelelő lakhatást széles társadalmi csoportok számára. A lakhatási válság kezelése kulcsfontosságú feladat lesz a jövőben, mivel az elérhető és megfizethető lakhatás a Főváros szerint emberi jog. 

A CÉL

Az AHA célja, hogy minőségi megfizethető bérlakáshoz juttasson olyan embereket, akik lakhatási szegénységgel küzdenek. Feladata, hogy egy digitális Korai Jelző Rendszer kiépítésével megakadályozza, hogy további lakosok kerüljenek nehéz helyzetbe, például a számláik be nem fizetése miatt, és segít elkerülni a kilakoltatást, ami egyenes út lehet a hajléktalanság felé.

Mivel nem csak építészeti, de szociális és emberi, valamint technológiai részproblémák is felmerülnek, az AHA nyolc konzorcium összefogásával működik, melyben megtalálható építészeti iroda, önkormányzat, IT-cég és civil szervezet is.


KIKNEK SEGÍT?

A budapesti lakhatás sokaknak okoz gondot, így az egyedülálló szülőknek, az alacsony jövedelműeknek és a kisebbségieknek is. Az AHA mintaprojektje olyan lakóknak ad valós és értékes segítséget – új, modern, méltó és energiahatékony otthont -, akik saját erejükből nem tudják megteremteni a méltó lakhatást. 

A majdani lakóközösséget és a közvetlen szomszédokat a kezdetektől fogva bevonjuk a programba. Ezért egy ún. “placemaking” rendezvénnyel indítottuk el az AHA-t, ahol a környékbeliek megérthették a program misszióját és megnyugodhattak: nem szegregátum lesz a szomszédságukban, hanem egy jó és emberi kezdeményezés.

A Demo Hub nevű épületet a közösségi tervezés helyszíneként nyitottuk meg a sajtó és az érdeklődők előtt, kommunikálva azt, hogy a jövőbeli bérlők aktívan részt vehetnek a felújítás lépéseiben, igényeik és véleményük fontos a lakások kialakításában. 

A DESTIGMATIZÁCIÓ

A magyar társadalom többnyire a saját tulajdonlású ingatlanhoz társít pozitív felhangot, és jellemző, hogy inkább rossznak, szegényesnek, átmenetinek gondoljuk a szociális alapon bérelt lakásokat. A társbérletekről, a klasszikus albérletekről és egyéb, más országokban tesztelt lakhatási formákról pedig jellemzően keveset hallottunk.

Fontos részcélunk kommunikálni azt, hogy mi is pontosan az a megfizethető bérlakás. A jövőben az ilyen és hasonló programok tudnak majd jó válaszokat és példákat adni a hajléktalanság és a lakhatási szegénység kérdéseire.  

 

 BURST 
Az AHA pénzügyi fenntarthatóságát és a skálázhatóság kidolgozásáért felelős szakértő partner.

MEHI
A  Magyar Energiahatékonysági Intézet projekt keretében létrejövő Lakhatási Irodában a lakosságnak fog segíteni energiahatékonysági tanácsadáson keresztül.

KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
A New Bauhaus szemlélet mentén a lakosság igényfelmérését, ötleteinek és meglátásainak összegyűjtését és ezek építészeti nyelvre való lefordítását végzik.

VÁROSKUTATÁS KFT.
A Korai Jelző Rendszer városszintű kidolgozásában vesznek részt, valamint a kísérleti lakhatási formák bevezetésével foglalkoznak.

NART ARCHITECTS
A felelős tervező Nart építésziroda és a MOKEMBÉ építészkollektíva a nem használt újpesti iskolaépület újrahasznosítását, a Demo Hub építészeti tervezését és a kommunikáltható látványtervek elkészítését vállalták.

POPCODE KFT.
A Popcode Kft. a Korai Jelző Rendszer digitális oldalának kidolgozásában, fejlesztésében és üzemeltetésében partnerünk.

ULE – UTCÁRÓL LAKÁSBA EGYESÜLET
Az egyesület a lakhatási együttműködésekkel, a szociális, emberi támogatással és a jogi háttérrel foglalkozik.

BUDAPEST BRAND
A főváros turisztikai és kulturális ügynöksége a program kommunikációját végzi. A komplex projektet érthetően és transzparensen kommunikáljuk itt és a social media felületünkön, hogy más kerületek, városok és akár országok is mintaként használhassák saját lakhatási projektjük során.

NEW BAUHAUS
A program a New European Bauhaus nemzetközi kezdeményezés része, melynek kritériumai az inkluzivitás, az esztétikum és a fenntarthatóság. Ez egy mozgalom, ami többféle eszközt is használ, hogy a lehető legtöbb európai lakoshoz és intézményhez jusson el: bárki megoszthat ötleteket, a közösség tervezhet, a program további szakaszait az első időszak közös eredményei határozzák meg, így több lehetőség van átgondolni a városaink és környezetünk jövőjét.

AZ AHA SZÁMOKBAN
A teljes AHA-projekt ötmillió eurós, azaz körülbelül kétmilliárd forintos támogatást kap az Európai Városi Kezdeményezés nevű programtól (European Urban Initiative, EUI). Ennek felét szánjuk a Demo Hub újpesti épületére, míg a megszerzett támogatás másik felét az AHA többi célkitűzésére költjük el.

Kimondható, hogy az AHA program a Fővárosi Lakásügynökség laboratóriuma: bizonyos ötletek kipróbálása a Lakásügynökségnek talán túl korai vagy kockázatos lenne, ezt a projektet viszont épp a merész ötletek miatt támogatja az EU. A projekt része még egy olyan iroda felállítása, ami megoldásokat kínál a lakhatási válságnak kitett emberek támogatására. 

A Demo HUB

Az AHA mintaprojektje a Demo Hub, az egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola az újpesti Baross utca környékének egyik legrosszabb állapotban lévő épülete. A hetvenes években épült iskola 2007 óta áll üresen: tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat sokáig hirdette eladásra vagy kiadásra, ez idő alatt az elhagyatott épület állapota nagyon leromlott.

A régi iskolát a konzorciumi partnerek munkájával új, modern, alacsony energiaigényű és nem utolsó sorban: vonzó lakóépületté alakítjuk, ahol 2026-ban huszonhat, nehéz körülmények között élő család költözhet majd be. Ez az újpesti demo-helyszín például szolgál majd további 15 fővárosi tulajdonban lévő használaton kívüli középület újrahasznosítására.

Az elhagyatottsága ellenére jó adottságokkal rendelkezik az épület: nem csak egy típusú életmódhoz vagy családtípushoz illeszkedő lakások jönnek létre. Garzonok, kétszobás lakások, akadálymentesített lakások és két – 100 négyzetméternél nagyobb – lakás is épül, ahol nagycsaládosok élhetnek majd. Az átalakítás során az épület alapszerkezete nem változik: megmaradnak az egykori tantermek előtti hosszú folyosók, az eredeti előtér, illetve a nagyterem is, ami a jövőben egyfajta közösségi térként funkcionál majd.

A Főváros májusban fogadta el az átalakítás koncepciótervét, novemberre elkészül a kiviteli terv, majd kiírnak egy nyílt, EU-s közbeszerzési pályázatot. Ha minden a tervek szerint halad, 2025 májusában nyertest hirdetnek, onnantól kezdve pedig bő egy évig tart a felújítás, az első családok 2026 nyarán-őszén költözhetnek be.

MÉRFÖLDKÖVEK

2025. január

AHA Lakhatási Irodájának megnyitása képzett szociális munkásokkal.

2025. április

Elindul a Korai Jelző Rendszer a lakásvesztés elkerülésének támogatására.

2025. június 

Demo Hub felújítási munkálatainak kezdete.

2026. február

Rugalmas Lakhatási pilot szerződések megkötése 15 ingatlantulajdonossal.

2026. augusztus

Az első bérlők beköltöznek a Demo Hub felújított épületébe.

2027. január

Az Integrált Lakhatási Szolgáltatás Modell bemutatása.