Déva utca, Budapest XVIII., XX., Dévai utca, Budapest XIII.

Déva (ma Ditrau, Románia)

Déva megyei jogú város Erdélyben, Romániában. Az egykori Hunyad vármegye és a mai romániai Hunyad megye székhelye. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 km-re délnyugatra fekszik.

A mai Déva és környéke a neolit kortól kezdve lakott hely volt. Középkori szerepét főleg várának köszönhette. A vár a tatárjárás után épült. 1307-ben itt tartotta fogságban Kán László vajda Wittelsbach Ottó bajor trónkövetelőt, miután elvette tőle a koronát. Birtokolta többek között Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Báthori István, Szapolyai János, Dobó István és Bethlen Gábor is. A török 1657-ben foglalta el. 1687-ben császári hadak szállták meg. 1817-ben, az ide látogató I. Ferenc osztrák császár és magyar király elrendelte a helyreállítását. 1849 május 27-én a várat elfoglalta a honvédsereg, de augusztus 12-én  egy hatalmas lőporrobbanás romba döntötte. 2010-ben nagyméretű helyreállítási munkák kezdődtek.

A város a XIX. század második felében nagyarányú fejlődésnek indult, ebből az időből valók a nagyobb középületek és iskolák. A település a trianoni békeszerződésig Hunyad vármegye tartozott. 1920-ban a Román Királysághoz került.

Lakossága:

1910-ben: 8654 lakosból 5827 magyar, 2417 román, 276 német

2011-ben: 61123 lakosból 50718 román, 4409 magyar volt

Érdekességek:

A dévai várról szól a „Kőműves Kelemen” népballada.

A vár börtönében szenvedett mártírhalált 1579-ben Dávid Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke. A várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándokhelye.

A Dévai Magna Curia, Bethlen Gábor fejedelem kastélya 1621-ben egy XVI. századi épület átalakítása és bővítése révén készült. 1632-ben itt lakott férjével, Bethlen Istvánnal Széchy Mária, Erdély híres szépsége, a „Murányi Vénusz”.

Dévai Szent Ferenc Alapítványt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes hozta létre. A gyerekmentő szervezet célja a nagyon rossz körülmények között tengődő erdélyi gyerekek felkarolása.

A város keleti részén laknak a „dévai csángók”, a bukovinai székelyek leszármazottai.

Térképek továbbá  itt és itt

Képeslapok

Fotók

Média/Egyéb és itt

Utcatörténet

A fővárosi XVIII. kerületben (Szent Imre kertváros) és a XX. kerületben (Gubacsipuszta) is található a Déva utca. Mindkettő 1932 óta viseli az erdélyi település nevét. A XIII. kerületben lévő Dévai utca 1878-ben kapta a nevét.

A korábbi Déva utca a XVIII. kerületben (Ganztelep) ma Dávid Ferenc utca. Korábban volt Dévai utca a XVII. kerületben (Rákoscsaba), ma Nógrádkövesd utca és a XXII. kerületben (Budafok), ma Csésze utca.