Küküllő utca, Budapest II. (1026), XVIII. (1182),

Küküllő (ma Târnava, Románia)

Kis- és Nagy-Küküllő: erdélyi folyók, amelyek egyesülve ömlenek a Marosba. Erdélyi-medencét középen nyugati irányban átszelő Küküllő nem túl hosszú, 28 km-es folyó, azonban a Nagy-Küküllővel együtt számított hosszúsága 249 km. Balázsfalva közelében jön létre a Kis-Küküllő és a Nagy-Küküllő összefolyásával, majd Mihálcfalvánál beletorkollik a Marosba. A Nagy-Küküllő az egykori Udvarhelyszék legjelentősebb folyóvize. A Görgényi-havasokban ered. Forrásszintje 1455 m magasan van A Kis- Küküllő a Nagy-Küküllőtől kissé északra, ugyancsak a Görgényi-havasokban. Forrásszintje 1150 m magasan van. Az egyesülést követően Küküllő néven folytatják útjukat.

Érdekesség

Budapesten Küküllő néven székely étterem működik

A Küküllőmenti-dombvidék földgázt rejt magában.

Kányádi Sándor verssorozatot írt a Küküllőről.

Képeslapok

Térképek

Tervrajzok

Fotók

Utcatörténet

A II. kerületben, Pasaréten 1900 óta, a XVIII. kerületben, Szent Imre-kertvárosban 1940 óta van Küküllő utca nevű közterület.

A XVI. kerületben Sashalmon az 1920-as évektől 1954-ig létezett a Küküllő utca.