Olthíd utca, Budapest XI. (1118)

Olt-folyó egyik hídja (ma Románia)

Az utca feltehetően a Hargita megyei hídról kapta a nevét, amely Csiba falut köti össze a Csíkcsicsóhoz tartozó Oltfaluval a romániai Olt-folyó felett.

A több mint 600 km hosszú Olt-folyó Erdélyben a Gyergyói-havasokban ered, és a Vöröstoronyi-szorosnál töri át a Déli-Kárpátokat. Kijutva a Román-alföldre dél felé folyik tovább és Nikápollyal szemben, Islaz városánál ömlik a Dunába. A folyó erdélyi szakaszán számos közúti és vasúti híd ível át a folyón, de valószínűleg az elsők között épült az ún. csicsói híd. Az eredeti fahíd 2012-ben egy húsz tonnás teherautó alatt szakadt le. Az új betonhíd építését 2015-ben kezdték meg. Többszöri leállás után a hidat a forgalom előtt 2018-ban megnyitották, de a mederben a munkálatok még ma is folynak.

A trianoni békeszerződésig a híd Csík vármegye területén volt, 1920-ban a Román Királysághoz került. A második bécsi döntés értelmében 1940. augusztus 30-án az Olt-folyó itteni szakasza a Feketeügy torkolatáig visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború után az Olt teljes hosszában Románia része lett.

Google-térkép

Fotó

Utcatörténet

A fővárosi XI. kerületi Sasadon 2010 óta van Olthíd utca.