Esélyegyenlőségi stratégia Budapesten: Te mit tartasz fontosnak?

Nem sokan vannak, akik rögtön ugranak a lehetőségre, ha azt hallják, hogy véleményezni lehet Budapest 2027-ig tartó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Pedig az ITS nem megfoghatalan, a hétköznapi élettől messzi célokról szól: most például az esélyegyenlőségről szóló részhez gyűjtik a véleményeket, hogy olyan célokat, intézkedéseket fogalmazzon majd meg a terv, ami minden budapestinek egyenlő esélyt biztosít például az ügyintézésben, vagy a közlekedésben.

Esélyegyenlőségi stratégia Budapesten: Te mit tartasz fontosnak?
Fotó: Soós Bertalan

Budapestnek 2009 óta van esélyegyenlőségi programja. Létrehozásával az az egyik cél az volt, hogy a Főváros „segítse a különböző etnikai, kulturális csoportok békés együttélését, együttműködését”, de ugyanez a program tűzte ki azt a célt is, hogy a fővárosi szolgáltatásokhoz mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá, és az, aki ebben segítségre szorul, megkapja a megfelelő támogatást.

„A programban fontos szempont az emberi méltóság tisztelete és az együttműködés (szolidaritás). Mert azt szeretnénk, hogy Budapest egy befogadó város legyen, ahol jó élni.”

Az esélyegyenlőségi program 10 csoportra tér ki részletesen, köztük például a hátrányos helyzetű fiatalokra, a kisgyereket nevelőkre, az idősekre, vagy a hajléktalanokra.

A most, a városlakók bevonásával készülő stratégia a bő tíz éve létező programmal összhangban készül.