Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába

Naponta turisták tömege hallgatja meg a Szent István történetét és jelentőségét méltató idegenvezetői szakszöveget a Halászbástya festői keretébe ágyazott szobra előtt. A szobor azonban arra is példa, hogy hogyan lehet kódfejtőset játszani akár legismertebb épületeinkkel, műemlékeinkkel is. A részletek ugyanis sokkal többet árulnak el – csak tudni kell őket olvasni.

Kovács Krisztina írása és fotói

Ha valaki szeretné arcról is ismerni a XIX. századi Budapest legjelentősebb művészeit és politikusait, az a legegyszerűbb, ha felmegy a budai Várba, átverekszi magát a Mátyás templom előtt hömpölygő turistákon, jobbra fordul a sasos bácsinál (valójában sólyom, amit korhű ruhába öltözve mutogat a gazdája) és megáll a Szent István szobor előtt.

Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába
Annak idején a kritika kifogásolta, hogy a szobor hátat fordít Pestnek, mondván, hogy ez is csak a budaiaknak készült… (fotó: Bódis Krisztián)

Strobl Alajos, a szobrász ugyanis nem ment messzire, amikor modelleket keresett a talapzatot díszítő domborművekhez: a kor politikai és vallási szereplői, illetve a saját barátai alapján formálta meg István király kortársait. Néha egészen merészen, vagy azt ne mondjuk, szemtelenül.

Balra barátok bőven

A talapzat domborművei István uralkodásának legjelentősebb elemeit ábrázolják: a koronázást, a templomalapítást és a törvényhozást (a negyedik megér egy külön kitérőt). A törvényhozást ábrázoló relief alakjai személytelenek, vagy még a Strobl életét és művészetét dicséretesen őrző család se találta nyomát eredeti modelleknek.

Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába
A talapzatot Schulek, a szobrot és domborműveket Strobl készitette

A koronázást ábrázoló dombormű viszont kész méznyalás a történelmi pletykák kedvelőinek. Azt csak a feketeöves egyháztörténészek fogják értékelni, hogy a püspökbotot tartó főpap Simor János esztergomi hercegprímás arcát viseli. Középhaladó kultúrtörténészek örömmel fedezik majd fel Strobl barátait és művésztársait a királyi udvartartás tagjai között: itt van Alpár Ignác a Nemzeti Bank, a Tőzsdepalota és a Vajdahunyad várának építésze, Hauszmann Alajos, akinek a nevéhez a Budavári Palota jelenlegi formája vagy a New York Palota köthető, de Fadrusz János, a kolozsvári Mátyás-emlékmű szobrásza is. Schulek Frigyes pedig, aki a szobor keretét, a Halászbástyát álmodta meg, stílszerűen építészként egy templom modelljét mutatja be István királynak a hátsó domborművön – még a mérőeszköz is a kezében van.

Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába
Az első vitéz balról Alpár Ignácz, Henrik herceg mögött Fadrusz János és Hauszmann Alajos

Hatalmasok hátul

Hogy az átlag bámészkodónak is maradjon sikerélmény, a koronázás alakjai között van két közismert legenda is. Az egyik Liszt Ferenc, aki egyrészt a világ legszelídebb zsenije volt, másrészt Strobl készítette az Opera előtti szobrát, szóval jól ismerték egymást – valószínűleg nem sértődött meg azon, hogy ott tartja a keresztet a főpapok között.

Boldog Gizella, az első magyar királyné már hordozott magában némi kockázatot: ő ugyanis az akkori királyné, Erzsébet, vagyis Sisi vonásait hordja. A korabeli krónikák persze feljegyezték, hogy Ferenc József értette a célzást.

A teljesség érdekében – és hogy sértődés ne essék – Gizella bátyját, a későbbi Szent Henriket a miniszterelnökről mintázta Strobl – Wekerle Sándor egyébként beszédet is mondott az ünnepélyes átadón, ahol mindenki jelen volt, aki számított: miniszterek, államtitkárok, tábornokok, egyházi notabilitások, valamint a dékáni és a főispáni kar tagjai. És persze művészek. Strobl körbe is vezette Ferenc Józsefet, aki elismerését fejezte ki. Különösen a ló tetszett neki.

Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába
Henrik, Gizella bátyja, vagyis Wekerle Sándor, Magyarország első polgári származású miniszterelnöke

Beinteni Bécsnek

Körbevinni az osztrák császárt és részletesen elmesélni neki, hogy mit lát, nem volt minden kockázat nélküli. A negyedik dombormű ugyanis azt a történelmi pillanatot ábrázolja, amikor Bécs 1030-ban megadja magát a magyarok nagy királyának. Ráadásul a meghajló alak modellje Karl Lueger volt, aki Bécs polgármestereként nagyon sokat tett a császárvárosért, de a magyarokat (és a zsidókat) gyűlölte – tőle származik a „Judapest” gúnynév. Lehet, hogy a művésznek elege volt a bécsi kontrollból és így vágott vissza. Ferenc József ugyanis közelről követte a koncepciót és ő cseréltette le az eredetileg tervezett lándzsát a kettős keresztre a szobor kezében, és az ő legfenségesebb óhajára kellett a történelmileg hiteles korona helyett a sokkal későbbi Szent Koronát István fejébe szobornia szegény Stróblnak. Mindenesetre Ferenc József nem tett megjegyzést, sőt kétszer is rászólt a szobrászra, hogy felteheti a kalapját – ez a király jelenlétében különben nem volt megengedett.

Olvassunk szobrot! – avagy hogyan került a miniszterelnök Szent István udvarába
A modern Bécs megteremtője, Hitler példaképe, aki miatt Freud idegességében visszaszokott a dohányzásra – Karl Lueger megadja magát a magyaroknak

Rejtett rokonok

A merész Strobl mellett van még egy oldala a szobrásznak, amit a domborműveket értőn elolvasva láthatunk: egyrészt nem állta meg, hogy a saját arcát is meg ne örökítse. Másrészt átmentette a halhatatlanságba a szívének legkedvesebbeket is. Gizella kíséretében ott van a felesége (aki végigfotózta az alkotói folyamatot), a nővére és az édesanyja is. Sőt egy rejtett sarokban megidézi szülőföldjének hegyeit is, egy – kicsit nyuszifülű – mókus formájában.

És hogy kiről mintázta magát Istvánt? Valószínűleg egy ismeretlen öreg parasztról vagy józsefvárosi közemberről. A művészi illemtudás azt már nem engedte, hogy Szent Istvánnak is beazonosítható modellje legyen.

Köszönjük Stróbl Alajosnak (az unokának) és Berta Krisztának a cikkhez nyújtott segitséget.